The Soldier

…from the quills of the dead white poets

Rupert Brooke (1887 – 1915)

If I should die, think this of me:r-brooke

That there’s some corner of a foreign field

That is forever England. There shall be

In that rich earth a richer dust concealed;

A dust whom England bore, shaped, made aware,

Gave, once her flowers to love, her ways to roam,

A body of England’s, breathing English air,

Washed by the rivers, blessed by suns of home.

And I think, this heart, all evil shed away,

A pulse in the eternal mind, no less

Gives somewhere back the thoughts by England given;

Her sights and sounds; dreams happy as her day;

And laughter, learnt of friends; and gentleness,

In hearts at peace, under an English heaven.

Posted in Poetry | Tagged , | Leave a comment

Z bojů o Mistra

 

Pavel Jackoczech_flag_small

Čtenářský ohlas potěší jak vážného spisovatele, tak i řezníka z Podolí, který se snaží zhumornit Babičku mezi bůčkem a krkovičkou. Také my, vědci, oceňujeme reakce čtenářů, i když chápeme, že některé perly svými rypáky neuchopí. Tak kupříkladu čtenář P.R. z Broome, Západní Austrálie, píše, že se pletu, když tvrdím, že holubice vrčí, když se ji bere kost, a vrká, když kost je bez kosti. On to zkoušel a holubice nevrčela. Inu, pane P.R., po vyvařené skopové kosti holubice ani neštěkne. Musí to být čerstvá kost z pterodaktyla. Zkuste to, a pak mi napište omluvný dopis.

Jiný Nevěřící Tomáš pochybuje o serióznosti mého výzkumu a chce vidět ty vykopávky, o nichž se zmiňuji ve svém pojednání o vlivu Járy da Cimrmana na severoamerické Indiány. Ne, ne, pane N.T., pěkně běžte a nakopejte si sám. Přece nechcete, abych to dělal za vás? Přesto všechno věřím, že čtenáři si zaslouží vysvětlení mých vědeckých metod. Kupříkladu k Indiánům mě přivedlo to, když jsem si dal v cukrárně indiánka. Jak známo, je to obyčejný piškot s čokoládovou kupolí, vyplněnou bílým krémem. Ale proč to jméno? Proč ne třeba negřenka? Cítil jsem za tím Mistrovu velikost. Výzkum potvrdil, že indiánky se poprvé objevily na trhu krátce po Mistrově návratu ze Severní Ameriky. Nalezl jsme dokonce kopii smlouvy mezi Járou da Cimrmanem a panem Rakvičkou, majitelem pohřebního ústavu s přidruženou výrobou cukrovinek v které si Mistr vymiňoval, že jméno výrobku nebude měněno. Jistě znamení příštím generacím – Indiáni jsou v podstatě bílí a je pod tím česká buchta.

Čtenář S.B. z Prahy si naříká, že do svých esejí násilně zavádím protikomunistické myšlenky. Inu, je to proto, že obyčejně porovnávám genialitu Járy da Cimrmana s lidskou hloupostí. Jestli přijdete na nějaký lepší příklad lidské hlouposti, napište, a já už se o komunismu nebudu zmiňovat.

Většina pisatelů se ovšem omezuje jen na chválu a případné kostruktivní poznámky. Tak kupříkladu byl jsem požádán, abych vysvětlil osud původních pokrývek hlav Vačoušů, tj. Indiánů. Když začali Indiáni nosit čelenky z peří, jejich originální čepice přišly málem nazmar. Jakýsi podnikatel jménem Rychlé Klepeto (původně Ručička) pokusil se vyrobit z nich pomocí špagátků podprsenky. To se však nezdálo dost barbarské Járovi da Cimrmanovi, který dával přednost přiléhavým košilkám z jelenice bez jakékoliv podpěry. Za čepice handloval s Giovannim Marconim rumělku, jíž se tehdy v Severní Americe nedostávalo. Dost pršelo a snadno se z Indiánů smývala. Signor Marconi však frenchmanneměl s čepicemi moc štěstí. Některé balíky byly v podpalubí tak namačkány, že čepice získaly permanentní sklon k jedné straně. Ty prodal za babku ve Francii. Ty, které navlhly a srazily se, prodával v synagogách. Některé, ještě vlhké, narážel na rendlíky a pak sušil – ty byly dodávány do Turecka. Jistou slávu, byť pomýlenou, dosáhl Marconi svými dodávkami do českých zemí. Čepice pro tuto oblast musel uprostřed opatřit jakýmsi čuplíkem. Stalo se tak proto, že obyvatelsto bylo zvyklé na čepiče s kšiltem a nové čepice, kšiltu nemajíce, zůstávaly často na hlavách, když poddaný marně hledal kšilt, aby mohl smeknout před panstvem. Čuplík, za který mohla být čepice vyzvednuta, tak zachránil českému národu pověst. Kvůli podobnosti čuplíku s anténou začal lid Marconiho čepice nazývat rádiovkami. Proto dodnes někteří lidé věří, že Marconi měl něco společného s rádiem.

Popularita rádiovek značně stoupla později, v období druhého temna, kdy tvořila část uniformy tzv. vítězné dělnické třídy.

A na závěr šokující zpráva z komunistického Československa. V tamních pracech o Mistrovi začali psát jeho jméno Jára Cimrman, tudíž bez da. Neexistuje žádný důkaz o tom, že Jára da Cimrman byl to, čemu Angličané říkají yes-man a Češi funkcionář, takže toto prznění Mistrova jména se dá vysvětlit jen jako šokující příklad rusofobie.

Publikováno v Krajanských listech v červnu 1988

Posted in Communism, Culture, Czech, History | Tagged , | Leave a comment

NOTHING NEW UNDER THE SUN (ALMOST)

3rd December, 1927 : The year has been disconcerting one for physicists with the publication of Werner Heisenberg’s Uncertainty Principle, which undermines the whole idea of exact measurement. The Principle is that more precisely you try to fix the position of a body, the more uncertain is its momentum, and vice versa. Fortunately the degree of uncertainty is very small.

The year also saw new evidence emerge about Java man, who lived half a million years ago. Experts believe he may be a missing link between apes and humans.

[ The times have changed. Now scientists, and especially climate “scientists”, now are absolutely certain of everything. Computer models told them so.]

Posted in Computer Models, Fraud, History, Science | Tagged , , | Leave a comment

NOTHING NEW UNDER THE SUN (ALMOST)

2nd December, 1930 : Australia now has its first home-grown Governor-General in Sir Isaac Isaacs, who has been appointed at the age of 75. He is at present Chief Justice of the High Court. The son of a Polish-born Jewish tailor, he grew up at Yackandandah, Victoria, and started his working life as a student teacher and then became a government clerk. He is said to have learned French by following a French knife sharpener around Beechworth and conversing with him. He also speaks Chinese, and his court judgements are regarded as literary gems. He studied law part time, became a successful lawyer, a member of the State Parliament and a Queen’s Counsel.

[ Antisemitic Australians!]

Posted in Australia, History, Law, Politics | Tagged , | Leave a comment

NOTHING NEW UNDER THE SUN (ALMOST)

london-naked-bike-ride-2011

1st December, 1900 : Should the modern woman abandon her skirts in favour of the knickerbocker? The Rational Dress League thinks so, and keen cyclists. Of whom there are many, will have no doubts on the much talked-about subject. Women’s dress and fashion today reflect their growing freedom at work and play. Strait-laced corsets and stuffy bustles are increasingly being consigned to the dustbin, while hemlines are creeping above the ankle.

[ Some progress, but still not fully free ]

See also F/Ch Feminism in chaotic times

Posted in Health, History | 1 Comment

NOTHING NEW UNDER THE SUN (ALMOST)

29th November, 1917 : The Prime Minister, William Morris Hughes, plunged into a fist fight after his hat was knocked from his head by an egg at a conscription meeting in Queensland today. Mr Hughes emerged from the fight with a bleeding hand. A howling mob surrounded the Prime Minister when he arrived in Warwick by train. When Mr Hughes, as Commonwealth Attorney-General, ordered the police to arrest his attackers, the officer-in-charge, Senior Sergeant Kenny, said he only recognised the laws of Queensland and refused.

[ One sensible police officer ]

Posted in Australia, History | Tagged , , | Leave a comment

The Portent

…from the quills of the dead white poets

Rudyard Kipling (1865 – 1936)

sword

0h, late withdrawn from human-kind
 And following dreams we never knew!
Varus, what dream has Fate assigned
 To trouble you?

Such virtue as commends of law
 Of Virtue to the vulgar horde
Suffices not. You needs must draw
 A righteous sword;

And, flagrant in well-doing, smite
 The priests of Bacchus at their fane,
Lest any worshipper invite
 The God again.

Whence public strife and naked crime
 And-deadlier than the cup you shun--
A people schooled to mock, in time,
 All law--not one.

Cease, then, to fashion State-made sin,
 Nor give thy children cause to doubt
That Virtue springs from Iron within--
 Not lead without.
Posted in History, Poetry | Tagged , | Leave a comment

Is that what it means?

 

0_lgbt

Posted in Culture, Intellectuals | 4 Comments

 

NOTHING NEW UNDER THE SUN

23rd November, 1906 – Addressing the congregation of New York’s Bethel African Methodist Episcopal Church, Bishop C S Smith of Detroit today spoke of his plan to resettle in Liberia those Negroes “who are praying for relief from the injustice” they find in America.

[ Still seems like a good idea ]

Posted in America, History | Tagged , | 1 Comment

She has a sense of humour after all

 

job-for-migrant

Posted in America, History | Tagged , | 4 Comments

Obama’s legacy

2016-11-19-obama-recovery

Posted in America, Corruption, Finance and Economics, Socialism | Tagged , | 4 Comments

To a President

…from the quills of the dead white poets

Walt Whitman (1819 – 1892)

 

All you are doing and saying is to America dangled mirages,

You have not learn’d of Nature – of the politics of Nature

You have not learn’d the great amplitude, rectitude, impartiality,

You have not seen that only such as they are are for these States,

And that what is less than they must sooner or later lift off from these States.

Posted in America, Poetry | Tagged , | 2 Comments

Lepší rudý, než …

czech_flag_small

Pavel Jacko

Znalcům Cimrmanova díla se nebude zdát podivným jakýkoliv, byť sebe fantastičtější objev Mistrova vlivu na vývoj lidstva. Nicméně i zkušenému pisateli těchto řádků se orosily brýle vzrušením nad nejnovějšími archeologickými vykopávkami v Severní Americe, potvrzujícími mimo jakoukoli pochybnost, že Jára da Cimrman národ Indiánů zachoval.

America, jak všeobecně známo, nedostala své jméno po svém objeviteli a také její obyvatelé byli chybně pojmenováni. Mistr považoval zeměpisné názvy za nedotknutelné, a proto Ameriku nepřejmenoval, i když v jeho zápiscích se objevuje název „Západní Haná“, a to zřejmě podle podobnosti obyčejů i charakteru původních osídlenců. Aby však logice bylo učiněno zadost, pojmenoval obyvatele Indie Indy a obyvatele Západní Indie Indousy. Později neznámý obrozenec v záchvatu vlasteneckého nadšení pojmenoval Západní Indii ryze českým jménem Antily.

Není známo, kdy Jára da Cimrman navštívil Ameriku poprvé, ale víme,že na některé ze svých pozdějších cest byl požádán o pomoc zástupcem Dobromilného sdružení starostů. Bylo to v době osídlování Ameriky přistěhovalci z Evropy, kdy Indiáni v celé Severní Americe tvořili jeden národ. Zvali se Vančouši, zabývali se zemědělstvím, bydleli v hliněných boudách krytých došky a byli tak mírumilovní, že jeden cestovatel, ornitologický to ignoramus, popsal jejich povahu coby holubičí. Zřejmě nikdy neslyšel holubici vrčet, když se jí bere kost (vrká, když kost nemá).

Vančouši neměli šanci přežít příliv agresivních Anglosasů a Jára da Cimrman, který coby rozený Moravák s problémem malého, utlačovaného národa cítil, jejich žádost o pomoc neodmítl. Vyhradil si pouze, že jeho rada bude přijata v celé své úplnosti, včetně podmínky utajení. Starostové souhlasili a úspěch je zřejmý už z toho, že detaily Mistrova plánu jsou zveřejňovány teprve nyní.

Mistr se rozhodl pro totální změny, které měly Vančoušům zaručit neotřesitelné místo v dějinách lidstva pomocí infiltrace utlačovatelů. Až do té doby dělili se Vančouši docela neromanticky na Dolní, Střední a Horní. Mistr je však rozdělil na kmeny, které pojmenoval různými exotickými jmény, jako například Siouxové, Apači, Mohawkové, Černokožci, apod. Tyto kmeny pak předstíraly vzájemnou řevnivost. Mistr měnil i jména osobní na co možná nejvýhružnější a nejnezvyklejší. Tak se z Pivopila stal Chrlící Had, z Prďoucha Burácejíci Hrom, z Vodopelka Zákeřný Medvěd a z Volského Sedící Býk. Všichni se museli opalovat nebo barvit a špehové šířili mezi bílými kolonisty zvěsti o „zákeřných rudokožcích“. Protože hliněné chalupu malované šmolkou neladily s předstíraným kočovným, válečným a dobrodružným životem, nahradil je Mistr stany z kůže s otvorem nahoře. Vančoušům se tato obydlí zpočátku nezamlouvala a nazývali je pohrdlivě Tam Prší, když však deště ustaly, zvykli si a dokonce své stany popisovali láskyplnou zkratkou „T.P.“.

Aby přistěhovalce mátli, předstírali Vančouši, že jsou kmeny kočovnými, což v praxi vypadalo tak, že vždy v první sobotu v měsíci si sousedící kmeny vyměnily čelenky, ženy, jména a způsob tělesné malby. Tak kolonisté, kteří v pátek odkoupili půdu za korálky od Šošonů, museli v neděli znovu vyjednávat s Komanči, a když uzavřeli mírovou smlouvu se Siouxy, byli napadeni toutéž skupinou Vančoušů, kteří si však již říkali Mohawkové.

Mírové smlouvy byly důležitým nástrojem zpomalení postupu bělochů. Aby co možná nejvíce debaty prodlužovali, šířili Indiáni o sobě pověst, že jsou mlčenliví. Do rozhovorů ponejvíce přispívali jadrným českým výrazem, který byl pak do angličtiny přepisován „howgh“.

pipe-peaceÚčinnou zbraní byly také tzv. dýmky míru, které Indiáni nutili bělochy kouřit. Dosud se věřilo, že bělochům bylo špatně prostě z nezvyku. To je ovšem také možné, ale jenom na to Jára da Cimrman nespoléhal. Mistrův výrobní návod trval na použití dřeva z nejméně jeden rok staré tchoří klece, hotový výrobek pak Mistr nazval „fujka“.

Jára da Cimrman původně navrhoval, aby účastníci mírových konferencí seděli na kaktusech, což mělo Indiánům ještě přidat na jejich uměle vytvářené pověsti stoiků, ale přes častá cvičení nemohli si rudokožci zvyknout sedět na kaktusech bez vrtění. Nějaký užitek z toho však přecce jen byl – vyvinul se tak slavný indiánský válečný pokřik a objevily se halucinogenní účinky kaktusu peyote (to když si někteří chtěli zkoušku ulehčit předžvýkáním špičky kaktusu před usednutím).

Ošklivý zvyk skalpování je nechtěným a nepřímým důsledkem kaktusosedacích pokusů. Mistr měl v úmyslu naučit Indiány jak coby trofej uříznout protivníkovi kadeř. Líný Kůň, na němž chtěl Jára da Cimrman tento úkon demonstrovat, usedl však omylem na nepředžvýkaný kaktus a vyskočil právě ve chvíli, když Mistrův nůž byl v půlšmiku nad jeho hlavou. Obyčej tento ovšem přidal Indiánům na barbarské reputaci a Líný Kůň byl po tomto vystoupení přejmenován na Šíleného Koně. (Velký Manitou, původně zvaný Hromdopole, jistě držel nad národem Vančoušů ruku. Kdyby byl Líný Kůň vyskočil o půl metru výše…)

A přestavba pokračovala. Májky byly nahrazeny totemy, pluhy tomahavky a slivovici začali říkat ohnivá voda. Změna byla dramatická a na obou stranách vítaná. Někdo se může ptát, proč bílí osadníci již v prvopočátku tu kamufláž neodmítli a nevysmáli se jí. Inu, jaké by to bylo hrdinství krást půdu neozbrojeným mírumilovným sedlákům? Jaké místo v dějinách by takové osídlení získalo? Proto běloši změnu vítali a potlačovali původní informace o Vančouších, které kazily obraz krvežíznivých rudokožců.

Vančouši, které jejich mírumilovná pověst taky štvala, s radostí přijali plán, podle kterého se už nemuseli plahočit na polích a dát si od každého všechno líbit, nýbrž naopak – mohli si jezdit na koních, lovit, znásilňovat a loupit a to vše při vědomí, že jejich místo v dějinách je zaručeno.

Dnes vidíme, že Mistrův plán byl úspěšný. Film a televize se dodnes nemohou obejít bez zobrazování šarvátek mezi bělochy a Indiány, přičemž s postupem času se běloši stali barbary. Bez ohledu na všechny ochránce přírody mají Indiáni k dispozici rozsáhlé plochy, kde mohou lovit sezóna nesezóna a jsou placeni za to, že existují. A že nezbylo nic z původní vančoušské kultury? Prosím vás, kdo by se chtěl jmenovat Vančouš a bydlet v doškové, modře natřené chalupě?

Prvně publikováno v Krajanských listech v květnu 1988

Posted in America, Culture, Czech, History | Tagged , | Leave a comment

Quandary

 

…from the quill of Antisthenes the Younger

We don’t need a situation where all that is left of democracy is the facade, where democracy is understood as a one-time entertaining political show and candidates’ casting call, where substance is forgotten for the sake of shocking statements and mutual accusations, where real politics is reduced to shady deals and decisions made behind the scenes but never discussed with voters. We should avoid that blind alley.”

Lincoln in 1863? Trump in 2015? No. Putin in 2012.

Is now ex-KGB Putin’s Russia catching up with USA or vice versa?

quill.1

Posted in America, Corruption, Politics | Tagged , , | 1 Comment

Fair trade

clinton-assange-ex-png

http://www.breitbart.com/tech/2016/11/11/twitter-users-call-trump-pardon-wikileaks-julian-assange/

Posted in America, Corruption | Tagged , | Leave a comment

Snow-flakes

…from the quills of the dead white poets

Henry Wadsworth Longfellow (1807 – 1882)

Out of the bosom of the Air,
 Out of the cloud-folds of her garments shaken,
Over the woodlands brown and bare,
 Over the harvest-fields forsaken,
  Silent, and soft, and slow
  Descends the snow.

Even as our cloudy fancies take
 Suddenly shape in some divine expression,
Even as the troubled heart doth make
 In the white countenance confession,
  The troubled sky reveals
  The grief it feels.

This is the poem of the air,
 Slowly in silent syllables recorded;
This is the secret of despair,
 Long in its cloudy bosom hoarded,
  Now whispered and revealed
  To wood and field.

From Birds Of Passage (Flight the Second)

Posted in Poetry | Tagged , | 1 Comment

Bílý Mistr v černé Africe

czech_flag_small

Pavel Jacko

Popisy Mistrových afrických cest jsou určitě všem vzdělanějším čtenářům známy. Málo známo asi je, proč Jára da Cimrman psal převážně anglicky a pod pseudonymem Žijící kámen. Bylo tomu tak. Po nalezení a znovuosídlení Atlantidy sláva Járy da Cimrmana po zemích našich se rozšířila. I jakýsi Walda Got z Moravy Járu da Cimrmana navštívil a navrhl společnou výpravu do Afriky za účelem poznání životních způsobů kmenů tamnějších. Jára da Cimrman jako vždy vzdělání chtivý souhlasil a na cestu se připravil. Když čas odjezdu nastal, nebylo možno Gota nalézti. Jára da Cimrman tudíž odjel sám a až v Egyptě obdržel zprávu od Gota, který se na Kladně v hospodě „U rudé záře“ na skleničku zastavil a na cestu zapomněl. Výpravy již dohoniti nechtěl a pouze říditi ji usiloval z bezpečí tuzemských restaurantů. To po chuti Járovi da Cimrmanovi pochopitelně nebylo, ale úplný rozkol nastal, když z direktiv různých Gotových najevo vyšlo, že Gota zejména zajímal systém otrokářský, který v zemích našich zavésti chtěl. By Jára da Cimrman distancoval se od myšlenky tak odpudivé, pod pseudonymem anglickým psáti začal.

Není známo, co se s Waldou Gotem stalo. Jedni tvrdí, že alkoholu nesmírně hodoval a k smrti se upil; jiní, že jméno si pozměnil a myšlenky otrokářské dále prosazoval.

Pozorného čtenáře jistě zajímá, jak Jára da Cimrman si v té nebezpečné, neprozkoumané pevnině mohl dopisovat. Mistr postřehl problém tento vbrzku a vynalézavostí jemu vlastní jej překonal. Shledav, že jeho poštovní holubi stali se oblíbeným hors doeuvre supů a Křováků, chytil několik větších ptáků, dlouhonohých,dlouhokrkých a pro krátkost svých křidélek nelétajících, které naučil poštu nositi. Maso jejich nepoživatelné a poštovní spoj tudíž spolehlivý. Mistr je nazval „poštunosi“.

zebrasJára da Cimrman zanechal stopy svého intelektu po celé pevnině, stopy, zřetelné bohužel dnes jen zasvěceným. Kupříkladu když jej jeho přítel Franz von Suppe požádal o odhad počtu koní v Africe, Jára da Cimrman rozhodl se obdržeti číslo co možná nejpřesnější. Aby zamezil případným omylům v zemi tak rozlehlé a negramotné, nařídil Jára da Cimrman aby každý kůň, když započítán, barvou byl poznamenán. Bílý pruh pro koně černé a černý pro bílé. Místní černí počítači, anglicky zvaní „computers“, za perličky koně počítali. Práce ta se jim tak zalíbila, že v pokračovali i když konečného čísla (2 031 721) bylo dosaženo, a pokračují v ní dodnes. Proto téměř nemožno je spatřiti v Africe koně v původním stavu; všichni jsou černobíle pruhovaní.

Pochopitelně, zvěsti o Járy da Cimrmanově téměř zázračných schopnostech šířily se po Africe rychlostí pohlavních chorob a náčelníci kmenů z blízka i z dáli petice o pomoc posílali. Ovšem posílání petic samo o sobě byl problém. V teplejších částech Afriky poštunosů možno použíti nebylo neb byli používáni jako vějíře, zejména pak v létě. Posílání zpráv pomocí bubnů bylo rychlé a poměrně spolehlivé, ale málo soukromé. Když například šaman Boli Tutu žádal Járu da Cimrmana o pomoc se svými hemeroidy, tentýž večer seděla nad problémem u táborových ohňů celá Afrika.

Jára da Cimrman vymyslel následující zlepšení – bubny byly ztlumeny peřím; obyčejně z poštunosů, kterým bylo stejně horko, a propojeny navzájem dobře napnutými liánami. Princip tento je nyní znám i dětem, které komunikují pomocí dvou kalíšků, spojených nití. Systém fungoval perfektně až do doby, kdy do Afriky připlul uprchlík z Hollywoodu, jakýsi Schwartzmüller, který pro obveselení své liány řezal a na nich se houpal. Systém, který Jára da Cimrman pojmenoval „tu a tam“, naznačuje tak oddělení vysílací a přijímací stanice a jejich konfidencialitu, upadl v zapomenutí a starý systém, vysílající do všeobecna, se znovu obnovil. Protože se nikdy neví, kdo komu vysílá, nazývá se „Tam? Tam?“.

Mezi nejzajímavějšími problémy, které byl Jára da Cimrman žádán řešit, patřila žádost prvního šamana Viafinita z Království Schi-ro-ka-ya. Kmen jeho byl zaostalý,válečný a příslušníci kmene od kmenů ostatních náčelníky svými izolováni. Léta a léta náčelníci tvrdili, že jsou nejbohatším, nejvyspělejším a nejsvobodnějším královstvím, zatímco lid chudl, duševně zaostával a svobodu víc a víc ztrácel. Byl to v podstatě systém otrokářský, v kterém pod trestem vytržení jazyka nikdo nesměl se nazvati otrokem. Kmen ten neustále volal po míru, ale sousedé jeho oprávněně obávali se národa, jehož jazyk jen jedno slovo pro mír a svět má a z jehož oštěpů krvavé turbany sousedů vlají. Otroci, kteří si nesměli říkat otroci, se nicméně jako otroci chovali a pracovali míň a hůř. Kmen zaostával a zaostával, nespokojenost rostla a náčelníci obávati se začali o krky své. Jára da Cimrman kořen problému pochopitelně okamžitě rozeznal. Je mu ke cti, že rozhořčení své a odpor potlačil a přestavbu systému náčelníkům navrhl, jež zdánlive náčelnictví jejich neohrožovala. Jára da Cimrman jim tvrdil, že otroci začnou pracovat lépe, když si budou moci postěžovat třeba na nedostatek motyk nebo na počasí, ba i otroky se příležitostně nazvati. Z Mistrových poznámek víme, že vědom si byl následků, ale že náčelníkům je zatajil. Neřekl jim, že otroci si asi uvědomí, že kde jsou otroci, jsou také otrokáři a kdo ti otrokáři jsou a čem jim lhali. Nespokojenost že pak překypí a náčelníky smete.

Jaký přesně byl konec Schi-ro-ka-ya se neví. Některé vykopávky nasvědčují tomu, že v poslední chvíli si náčelníci uvědomili, kam vývoj směřuje, a začali bojovat o mír se všemi sousedními kmeny. Jiné potvrzují Mistrovu teorii. Ať už tak či jinak, je jisto, že náš slavný krajan zapříčinil se o zkrácení života nehumánního řádu alespoň v jedné části světa.

Publikováno v Krajanských listech v lednu 1988.

Posted in Culture, Czech, History | Tagged , | Leave a comment

Monicas-in-waiting wailing

hillary-supporters-crying

Posted in America, Election, Socialism | Tagged , | 3 Comments

So Putin turned America red?

geographic-landslide1

Posted in Election | Tagged | 3 Comments

Back on your knees

 

…from the quill of Antisthenes the Younger

flag-usaThe Left has had the US flag and US anthem under attack for quite some time now. Both are symbols of something and the symbolism, more often than not, is in the mind of the beholder. Something was written about it on Fog of Chaos in 2011 – http://www.fogofchaos.com/2011/10/05/hymny-i-symboly/

As a part of the plan to divide the Americans, accentuated by the desperate pre-election need to distract public attention from Hillary’s crimes, somebody came up with the idea of a TV ready protest, ostensibly against racial inequality and police brutality. Instead of standing for the national anthem, as is polite and decent to do, a certain Colin Kaepernick, a quarterback sports person, elected “to take a knee”. I admit that I know nothing about the game Americans call “football”; I do not know the difference between a quarterback, a fullback and a silverback, and I suspect that many American politically correct “experts” do not know much more.

For them, me, and others, to “take a knee” - “An American football term for when the quarterback drops to one knee immediately after receiving the snap, thus automatically ending the play. The use of taking a knee comes only near the end of a game when your team is in possession of the ball and holds a narrow lead (by a touchdown or less). If you execute a run or pass play, you risk turning the ball over and allowing the opposing team to gain possession and a chance to score. By taking a knee, you are able to run down the clock without putting the ball at risk.

A boring, if strategically important, play.”

Hmm. The one knee protest got its air-time and many, obscenely overpaid sportsmen and entertainers* jumped on the publicity bandwagon.

Wikipedia – “Kaepernick was born in Milwaukee, Wisconsin, to Heidi (Zabransky) Russo, a 19-year-old white woman who was single and destitute at the time. His birth father, an African American, left the family before he was born. Russo placed her son for adoption with Rick and Teresa Kaepernick, a white couple …

Obviously a good reason to hate whites, and whole America. Intelligence of the American college educated sportsmen is world famous, so famous that even Hollywood occasionally dares to poke a fun at it, though the objects of the wit are invariably white. I can’t personally comment, but I see no reason not to accept the claim that some of those muscle-bound men can read and write. In any case you can judge Mr Kaepernick’s IQ from http://www.breitbart.com/sports/2016/10/17/colin-kaepernick-says-nothing-un-american-kneeling-national-anthem/

The stunt was explained by mentally deficient PC media as a support of the movement rioting under the slogan “Black lives matter” – the most racist slogan spawned in the mind of some New York, Soros financed “intellectual”. Whose lives do not matter? Jewish ones? Still, only some black lives matter. Certainly lives of black police officers, shot by black hoons, do not. Don’t expect any logic from The New York Times. They lost it some thirty years ago.

Still on, or at least close to the subject – latest, or by now second or third latest desperate anti-Trump claim was that he and his deplorables treat journalists badly. As can be expected from hillaristas, there was no evidence of anything like that, except that the journalists following Trump rallies were abused for refusing to stand for the national anthem. I suppose they also are badly treated by white America.

Actually, I wanted to write about something else, more important.

People with memory may recall that not so long ago those inhabitants of USA whose skin was black or at least semi-dark were told by their white manipulators to be proud to be Black. Remember “Black is Beautiful” ? Now Black is an insult, unless coming from, oops, blacks. So nigger is bad, Negro is bad, black is bad and soon the “elites” will decree that African-American is bad. Not yet though. “African-American Lives Matter!” would not be too catchy slogan, though even more racist and divisive.

A black persons, born, say, in 1947 already went two descriptions of himself; for a while great, and then insulting. This follows the patter of humiliation practised in Gulags of Lenin’s legacy and still practised in countries of applied socialism like China, North Korea, Cuba and other objects of academics’ wet dream.

Will the black people work out one day what fun is being made out of them by the Big Money? Or will they get down on both knees?

quill.1*/ not only them. Bill Clinton’s apointee Justice of the US Supreme Court Ruth Ginsburg first attacked the One Knee Protest and then apologised for it – doubling the air time. She had done the similar trick before – attacking Donald Trump and then, sort of, apologising. Eighty-three years old “Ginsburg affirmed her wish to remain a justice as long as she was mentally sharp enough to perform her duties.“

[ She promised to leave America if Trump wins. Presumably she is now on her way to North Korea and Trump will have another Supreme Court vacancy to fill]

Posted in America, Corruption, Election, Intellectuals, Journalism, Socialism | Tagged , , , , | 6 Comments