Post mortem Kyoto

 Emeritus Profesor Rudolf Výborný

Před volbami v roce 2007 byl jedním ze základních kamenů politické linie Labor party podepsání Kyoto protokolu. Byl to čas velké propagandistické ofensivy teploušů, pro Kevina to byl čas jeho největší morální úlohy století, vyřešit problém globálního oteplování. Konservativní strana australské politiky byla v ideologickém ústupu a masová media, nejenom že neplnila svou povinnost prověřovat a zkoumat  správnost politické linie klimatické změny, ale zcela slepě a nadšeně podporovala Labor party v jejím zaslepení zachránit planetu.

Kyoto protokol je mezinárodní smlouva zavazující rozvinuté země k snížení produkce skleníkových plynů, hlavně kysličníku uhličitého. Byla uzavřena v roce 1997 a vstoupila v platnost v roce 2005. Proč se zavázat k něčemu z čeho žádná výhoda, kromě chiméry, že se snad klima přestane oteplovat a co zcela určitě způsobí ekonomickou škodu, je dnes naprosto nepochopitelné. Navíc to, že Spojené státy Kyoto protokol  nepodepsaly a to, že Kyoto protokol Čínu a Indii v podstatě k ničemu nezavazoval, bylo kavalírsky přehlédnuto. Drtivá většina světa se protokolu stranila, ale my jsme museli být avantgardou, v popředí  s Evropskými státy jsme vedli svět. Jaká nafoukanost, jaká naivita! Po Kyoto měla přijít Kodaň, tam se mělo dosáhnout celosvětové dohody o závazném snižování produkce kysličníku uhličitého všemi státy světa.  Místo dohody fiasko, žádné pokračování Kyoto protokolu nebylo dohodnuto, protokol chcípnul. Jaká škoda, že už nevedeme celý svět, teď planeta bez našeho vedení umře a chudák Flannery nebude moci fanaticky uctívat  svou bohyni Zemi. Selhání Kyotského protokolu muselo být pro teplouše velké zklamání, ale realistu by to nemělo překvapit. Proč by Čína nebo Indie měly zabrzdit ekonomický růst, když stále ještě mají miliony lidí žijících v bídné chudobě, proč by tyto státy měly naslouchat zeleným elitistům západní Evropy, kteří,  v relativním blahobytu Západu, chtějí ovládat svět pod záminkou ochrany přírody. Velká naděje, že by se Spojené státy ke Kyotskému protokolu přidaly také nikdy nebyla. Američané navzdory Obamovi jsou příliš svobody milovní na to, aby přenechali ekonomickou kontrolu nad svým osudem byrokratům ze Spojených národů nebo nějakému nadnárodnímu  ouřadu, který není nikomu zodpovědný a který administruje kysličník uhličitý a tím kontroluje celosvětovou ekonomii. Je zajímavé, že přesto, že Al Gore, největší panikář oteplování, byl v době jednání o protokolu vice-presidentem Spojených států, nedokázal prosadit podepsání protokolu.

Není náhodou, že někteří představitelé Zelených v Australii mají extrémně levicovou minulost. V podstatě na celém světě Zelení chtějí vládnout ve jménu ochrany přírody bez ohledu na mínění většiny, jen oni vědí co je správné pro budoucnost. V rámci slepé ideologie se snadno věci jenom zhorší.  Podle původního Kyotského protokolu se množství kysličníku uhličitého vytvořeného při výrobě nějakého produktu připíše té zemi, ve které se vyrobil a né té zemi, ve které se spotřebuje. Protože mnoho výrobků se dováží z Číny nebo Indie mohly rozvinuté země tvrdit, že snížily vysílaní kysličníku do prostoru o 2% mezi roky 1990 a 2008. Když se však tento údaj opraví o množství, které se spotřebovalo na výrobu dovozeného (a také vyvezeného) zboží tak správný údaj je přírůstek 7%. Když někdo věří, že kysličník uhličitý způsobuje oteplování tak musí připustit, že Kyoto protokol  planetu přihřál. Pro mne však je mnohem důležitější to, že smlouvy jako Kyoto protokol způsobují přesun výroby téměř všeho do Číny a Indie. Tím nezaměstnanost stoupá a ekonomická prosperita klesá. Jinými slovy pácháme ekonomickou sebevraždu.

About Rudolf Vyborny

Professor Emeritus, University of Queensland, Mathematics Areas of Interest are Real and Complex Analysis, particularly PDE's and the Henstock-Kurzweil integral.
This entry was posted in Australia, Climate Change, Labour Party and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>