Bin Laden a smutek v ABC

Profesor Emeritus Rudolf Výborný

Je smutný fakt, že levicoví intelektuálové nenávidí západní demokracie ve kterých žijí a které jim umožňují svobodně projevovat jejich zhoubné názory. Jejich nenávist                     k svobodnému světu jde mnohem dál než jenom ke kritice stávajícího vládního systému, otevřeně souhlasí a podporují zapřisáhlé nepřítele svobody a demokracie. Dobrá ukázka byla v pořadech ABC týkajících se smrti bin Ladena.

Když jsem se poprvé dozvěděl o smrti ohavného masového vraha, má reakce byl pocit úlevy, nebude už moci rozněcovat, ve jménu kruté, zaslepené islamistické teokracie, nenávist ke všemu demokratickému, nenávist proti všemu, co nebylo podle jeho modelu světa. Nenávist, která neznala usmíření, jen podrobení jeho versi islámu nebo smrt. Ve srovnání s nejhoršími masovými vrahy jako Mao,Stalin, Hitler a Pol Pot počet jeho obětí byl menší. Za to dosah jeho zločinů byl širší, nikdo  na světě, byť sebenevinnější, si nebyl jist, že se nestane jednou z jeho obětí. Na rozdíl od politických vrahů, bin Laden byl též obyčejný zločinec, který měl prsty ve skutečném procesu vraždění.

Jsem už příliš starý na to, abych tancoval radostí. Jásající New Yorčané měli mé sympatie i když jsem si myslel, že tak velká radost je trochu předčasná. Islamistický terorism utrpěl velkou porážku, ale jeho nebezpečí stále trvá. Vidím ještě jeden důvod k radosti a to je úspěch velmi obtížné  a technicky náročné americké  vojenské protiteroristické akce. Ovšem na rozdíl od ABC já netrpím anti-amerikanismem.

Podívejme se na ABC smutek nad bin Ladenovou smrtí. Geoffrey  Robertsona na ABC radio 702: “To není spravedlnost. To je překroucení pojmu. Spravedlnost znamená pohnání před soud, zjištění viny na základě svědectví a rozsudek.

Tento muž byl urychleně popraven, a podle toho, co se nyní jeví jako značná desinformace Bílým domem, mohl být surově zavražděn (cold blooded assossination). …..ve vězení v severní části státu New York.”

Idea, že spravedlnost může být dosažena jen soudem je absurdní. Soudní proces v Číně není žádnou zárukou spravedlnosti. Lockerbey bomber byl řádným soudem nalezen vinným a odsouzen.  Spravedlnosti však nebylo dosaženo, za prvé nebyl odsouzen k smrti a stejně jako s bin Ladenem jakýkoliv jiný trest je nedostatečný.  Za druhé jakýkoliv trest vězením může být přeměněn či prominut, či zrušen, jak se stalo s Lockerbey vrahem. Možná, že vypadám nesmiřitelně a krvežíznivě, ale jenom smrt na místě je jedině spravedlivý výsledek úspěšné bitevní akce amerického komanda.

Q&A na ABC. Alana Johnson:

“Je pro mne znepokujující, že my vskutku oslavujeme. Jedná se o smrt. Obrazy lidí z New Yorku  a   před  Bílým domem, kteří si myslí, tohle je vítěztví,  jsou velice znepokujující, protože to je  skutečně smutný komentář na nás jako část humanity.”

Co je skutečně znepokojující, že někdo s takovými názory najde tribunu v ABC.  Smrt bin Ladena je snad porážka? Komentář na nás? My tam nebyli, proč neřekne na Američany, vždyť to je co si myslí. Pochopitelně, její zakryté odsouzení Američanů pro zabití jejího miláčka by bylo příliš zřejmé. Jedno je však nutné říci svatouškům, lidstvo má právo sebeobrany, lidstvo má právo odstranit ze světa hromadné vrahy jako byl bin Laden.

Přirovnávat smrt bin Ladena se ztrátou vlastního otce, je to vůbec možné? Pro Elizu Brown snadné:”Ztratila jsem otce. Nechtěla bych aby kdokoliv ztratil kohokoliv….. Nemyslím, že oslavování kohokoliv úmrtí je velkolepé.”

Kde byla Eliza, když Palestinci jásali nad smrtí tisíců v Twin Towers?

ABC Drum o sobě tvrdí, že nabízí analysu a pohledy zkušených žurnalistů na současné problémy. Zde je několik ukázek.

Anson Cameron:”A nyní nějaký frňák, nastrčený člověk z postranních uliček Abbottabadu   v Pakistánu vybral svých čtyřicet stříbrných od CIA.”

Až na to, že tenhle výrok ukazuje naprostý nesouhlas autora s tím co se stalo, je to jen a jen blbost. Kdyby někdo obdržel odměnu za informaci vedoucí k dopadení bankovního lupiče nebo jakéhokoliv jiného odporného zločince, mluvil by rozumný člověk o čtyřiceti stříbrných?

Kellie Tranter:”Američtí neoprávnění  bojovníci (vigilantes) sice zabili bin Ladena, ale nepomohli světu, aby se stal mírumilovnějším a bezpečnějším místem. Ve skutečnosti, mír je ta jediná věc, která nikdy nebyla vyzkoušena.”

Za prvé, bin Ladena nezabili vigilantes, ale jednotka americké armády. Za druhé smrt kteréhokoliv teroristy je příspěvek k bezpečnosti, smrt schopného a zaníceného vůdce teroristického hnutí musí nutně podstatně terorismus oslabit. Kellie Tranter žije zřejmě na jiné planetě, kdo a jak měl mír nabízet? Pozvat bin Ladena do USA po útoku na New York, aby hlásal mír? Jedině přijatelný mír pro bin Ladena a jeho teroristy by byla naše kapitulace a světovláda islámu. To jme měli zkusit?

Nakonec Greg Barns:”Nemělo by nastat bezmyšlenkovité chvástání a tlučení do prsou s bin Ladenovou smrtí, ale  hluboké přemýšlení o tom jak snadno ušlechtilé a základní principy humanity a spravedlnosti jsou odstrčeny do pozadí v době voleb a když primitivní pomsta dostane volný průchod našimi vůdci.”

Neviděl jsem Hillary Clintonovou ani Barak Obamu tlouci se triumfálně do prsů. Ani nikoho jiného méně důležitého. Že by snad někdo z ABC za zavřenými dveřmi? Sem s ním hanebníkem. Je sice pravda, že ušlechtilé ideje jsou snadno odstrčeny do pozadí, ale co to má společného se smrtí bin Ladena? Není  to zlomyslné našeptávání, bez jakéhokoliv specifického obvinění, že  je něco nečestného se smrtí bin Ladena? Pomsta prý patří Bohu, ale v případech jako bin Laden jsem radši atheistou a přenechám s klidem v duši naši spravedlivou odplatu našim demokraticky  zvoleným vůdcům.

ABC levičáci jsou znepokojeni bin Ladenovou smrtí, já bohužel mám zcela jiné znepokojení. Je to zaujatost  vyjádřená pochybnými intelektuáli proti svobodnému demokratickému světu ve prospěch temna a terorismu. Je to zneužití peněz daňových poplatníků, kteří s lítostí nad smrtí hromadného vraha nechtějí mít nic společného.

About Rudolf Vyborny

Professor Emeritus, University of Queensland, Mathematics Areas of Interest are Real and Complex Analysis, particularly PDE's and the Henstock-Kurzweil integral.
This entry was posted in Australia, Czech, Islam and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>