DAŇ STRACHU

Poznámka autora: Tento článek je přesně čtyři roky starý, ale bohužel stále aktuální. Byl publikován v Novém Polygonu, v Novinách a na www.cs-magazin.com.

“Nechme prostáčky, ať se bojí. Tím líp pro nás. Nebýt strachu… Chudých je víc a mají v rukou sílu. Zle by to dopadlo. “   / Kazantzakis – Poslední pokušení/

Člověk si již zvykl na novinářsko mediální předsudky a míchání názorů mezi fakta, a ještě k tomu tendenčně vybraná. Novinářské názory jsou téměř vždy politicky správné a povětšinou levicové. Přesto všechno se mi zdálo, že se opatrným čtením daly názory od fakt odfiltrovat s jakýmžtakýmž úspěchem. Poslední dobou však se silným znepokojením zjišťuji, že hyeny politické správnosti si začaly být tak jisty svou neprůstřelností a všeobecným  úpadkem občanské uvědomělosti, že faktuální lži začínají být normou.

Příkladů je mnoho, ale zde se chci soustředit na téma globálního oteplování hlavně proto, že vše otupující hysterie asi dosahuje vrcholu. Kněží oteplování tvrdí, a chtějí, abychom jejich hypotézu přijali bez přemýšlení jako fakt, že se a) planeta otepluje, b) oteplování je zapříčiněno větší koncentrací kysličníku uhličitého v atmosféře, c) větší koncentrace CO2 je způsobena lidskou aktivitou. Někdy se ta hypotéza nazývá Anthropogenic Global Warming.

Je docela možné, že se planeta otepluje. Donedávna to bylo 0.4 ºCelsia za minulých sto let, nyní po lepším násobení a dělení a možná i umocňování je to prý 0.6 ºC.  Nevím, jestli v roce 1907 měřili teplotu v New Yorku, v Patagonii nebo na Sibiři na desetiny stupně. Teplota u velkých středisek civilizace stoupá a teplota v přírodě někde stoupá, někde klesá. Nicméně i podle vyprávění našich rodičů bylo kdysi chladněji a v druhé polovině 17. století dokonce nastalo něco, čemu se nyní říká Malá doba ledová. Nějakou dobu předtím mezi lety 1420 a 1570 se také ochladilo. Před tím ovšem pěstovali v Grónsku vinnou révu. Nemluvě již o dvacetimetrových uhelných slojích na Špicberkách kousek od Severního pólu, kde zřejmě dost drahnou dobu rostlo hodně, hodně stromů.

Za pozorovatelnou dobu také stoupla povrchová teplota na Marsu a to přesně o tolik, o kolik na zemi. Vysvětlení je jednoduché – Marťané také nepodepsali Kjótský protokol. Ti schopni přemýšlení si asi uvědomí, že klima se měnilo, mění a bude měnit bez ohledu na Kjóto.

Vědci (myslím vědci, ne šarlatáni) nevědí, co způsobuje změny teplot na zeměkouli a světového klimatu všeobecně. Slunce nevyzařuje energii konstantně. Zatímco celková energie kolísá kolem 0.1 procenta, ultrafialové záření se může i zestonásobit. Hlavní cyklus je prý jedenáctiletý, ale sluneční skvrny potřebují 200 let. Posledních padesát let byly vysoce aktivní a nyní prý mají na čase přestat, což by mělo zemskou atmosféru ochladit o 0.2 ºC . (Saved by the Sun, New Scientist 16. 9. 2006)

Jak víme ze základní školy, Země neobíhá Slunce po kružnici, ale v elipse, v jejímž jednom ohnisku je slunce. Vzdálenost ohniska od středu elipsy je poměrně malá, přibližně dva a půl miliónů kilometrů proti velké poloose, t.j. největší vzdálenosti země od slunce, přibližně 149,5 miliónů kilometrů. Poměr délkové výstřednosti k velké poloose se mění, někdy je země slunci blíž, někdy dál. Intenzity slunečního záření ubývá se čtvercem vzdálenosti od slunce. Výstřednost zemské dráhy dosáhla největší hodnoty asi před 200 tisíci lety, doby posledního velkého zalednění země.

Osa zeměkoule je nakloněna k rovině zemské dráhy kolem slunce v úhlu 66,5º a rovina zemské dráhy, totožná s rovinou ekliptiky, t.j. zdánlivé dráhy slunečního středu po hvězdné obloze je odchýlena o 23,5º od roviny rovníku, tzv. sklon ekliptiky. Ten způsobuje tepelné rozdíly mezi jižní a severní polokoulí během roku a momentálně jaro a léto na polokouli severní trvá přibližně 186 dnů a 10 hodin, zatím co na jižní ten zbytek, 178 dnů a 19 hodin. Sklon ekliptiky se během 40 400 let pohybuje mezi 22º a 24.5º.

A jakoby toho ještě nebylo dost, navíc k tomu naše planeta vrávorá. Toto naštěstí pravidelné kolísání, jinak zvané precesní pohyb zemské osy po plášti kužele, je způsobeno přitažlivostí slunce a měsíce na zploštělou zeměkouli. Profesor R. Kettner píše: „Asi za 13 tisíc let, tj. za polovinu celého precesního oběhu, bude na severní polokouli zima, když bude Země od Slunce nejvzdálenější, a léto, když bude Slunci nejblíže. Na severní polokouli nastanou podnební podmínky takové, jaké jsou nyní na jižní. Tak tomu bylo i v minulosti asi před 13 000 lety. S těmito precesními periodami uvádí I. Adhémar v souvislost minulé ledové doby.“ Klima se měnilo, mění a bude měnit bez ohledu na Kjóto.

Velekněží strachu ve své snaze vytvořit v lidstvu pocit viny ignorují i vliv sopečné činnosti. Jsem si vědom, že ne každá aktivní sopka má významný vliv na teplotu ovzduší. Jsou sopky převážně zásadité a sopky převážně kyselé, což způsobuje přemíra kysličníku křemičitého – SiO2. Ty zásadité pak mají 10krát  až 100krát více síry, z které se pak stane SO2 – kysličník siřičitý. Ten pak dělá paseku ve vzduchu, řečeno jinak, spolu s vodní párou vytváří ve stratosféře aerosol kyseliny sírové, která odráží sluneční záření. Tudíž, když se nesoptí, otepluje se.

O vulkanické aktivitě podmořské se příliš neví a nemluví. Oceány tvoří tři čtvrtiny zemského povrchu, sopky vybuchují pod mořskou hladinou častěji než na povrchu, ale většinou u toho nikdo není. Bez ohledu na lidskou přítomnost, horká láva ohřívá mořskou vodu. Teplejší voda jednak otepluje vzduch nad ní, jednak ovlivňuje oceánské a mořské proudy, které pak ovlivňují klima na různých místech zeměkoule. Klima se měnilo, mění a bude měnit bez ohledu na Kjóto. Příliv přijde bez ohledu na přání krále Kanuta či rádobypresidenta Gora.

Ten hrozný tzv. skleníkový plyn CO2 , je v zemské atmosféře od nepaměti. Mimochodem skleník byl za mého mládí zařízení dobré, nyní je v povědomí prosťáčků horší než plynová komora. Podle grafu giss.nasa.gov koncentrace kysličníku uhličitého v atmosféře mezi rokem 1880 a 2000 stoupala poměrně pravidelně, z přibližně 0.0290% na 0.0375%. Průměrná teplota stoupla asi o jeden stupeň Celsia, ale ne tak pravidelně. Třicet let mezi roky 1940 a 1970 teplota klesala bez ohledu na zvyšující se koncentraci CO2. Nicméně, jiný zajímavý graf z článku Scientific American o masovém vymírání ukazuje koncentraci dnešní jako 0.0385% a jde zpátky asi 330 miliónů let. Po celou tu dobu byla koncentrace CO2 vyšší než dnes a někdy i dost dramaticky, téměř osmkrát větší než údajná dnešní. Jak z toho grafu mohli autoři vyčíst, že zvyšování koncentrace kysličníku uhličitého povede k dalšímu vymírání mě bylo naprosto nepochopitelné dokud jsem si nevšiml další zajímavosti. Horizontální osa grafu je asi 65 milimetrů, z čehož 55 mm představuje 330 miliónů let a zbývajících deset milimetrů 200 let (od 2000 do 2200). Měřítko se tudíž změnilo, aby hypotetické zvyšování koncentrace vypadalo dostatečně katastroficky a tím se zaručila publikace v kdysi seriózním časopise.

Původně jsem nechtěl poctít propagační film multimilionáře Gora zmínkou, ale mezi mnoha lžemi a polopravdami je jedna do nebe volající, a to právě o koncentraci CO2. Zdůrazňuje, dokonce dvakrát, že ta nikdy nebyla tak vysoká, jak nyní. Ne, pan Gore se nemýlí, on lže.

Ne všichni vědci se mýlí. Pan William Kininmonth, bývalý vedoucí australského National Climate Centre a konsultant World Meteorological Organisation, píše, mezi jiným, že „…66 procent skleníkové efektivnosti kysličníku uhličitého je způsobeno prvními 0.005 %. … Celkově, je poměrně malý faktor v skleníkovém efektu, v kterém převládá vodní pára a mraky.“

Kysličník uhličitý sem, kysličník uhličitý tam – co s CH4 – metanem? Ten je údajně mnohem horší skleníkový plyn než CO2 - 1 kg metanu, údajně oteplí zeměkouli 23krát víc, než 1 kg kysličníku uhličitého. Jenže, jak za to dát vinu Bushovi? Americe? Západní civilizaci? Sice ten hovězí dobytek se chová na ty hrozné americké hamburgery a pak máme ovce – na Novém Zélandu někoho napadlo uvalit na prdící ovečky kvůli metanu speciální daň – ale pak by se měla uvalit speciální daň také na vegetariány a tak z toho sešlo. Evropská komise před časem zorganizovala a zaplatila projekt CRIMEA, Contribution of high-intensity gas seeps in the Black Sea to methane emission to the atmosphere. Konservativní odhad byl, že za rok uteče z jednoho čtverečního kilometru Černého moře 10 tisíc kubických metrů metanu. Černé moře má 462 tisíc km2. A zatímco po dvacet let do roku 1998 procento metanu v atmosféře rapidně stoupalo, od toho roku podle Geophysical research Letters No. 23 stejně rapidně klesá. Možný důvod? Snižující se produkce rýže.

Jedním z údajně přesvědčivých argumentů pro dogma světového oteplování je často opakované tvrzení – „nyní již téměř všichni vědci věří“ atd. Ovšem, komu paměť alespoň trochu slouží, ví, že vědci věřili různým blbostem odjakživa. Mám něco proti vědcům? Asi. Začíná být těžké rozlišit mezi vědci a šarlatány a je přirozené považovat za šarlatány ty, s jejichž hypotézami člověk nesouhlasí. Nicméně – opravdový vědec pochybuje.

Časopis Newsweek v roce 1974 varoval v článku „The Cooling World“ (Chladnoucí svět) před „dramatickým snížením produkce potravin“. Páni žurnalisté si to přece jenom tak úplně z palce nevycucali – předpovědi vycházely ze solidního tzv. vědeckého základu. Ano, vycucali si to z palce vědci.

Vzpomínáte na „milenium bug“? To není tak dávno. Jak tenkrát vědci tvrdili, že se civilizace zhroutí, poněvadž počítače nejsou schopny pochopit, že po 1999 přijde 2000 a jak z toho počítačoví experti zbohatli?

Od roku 1798 do 1899, tedy víc než století, potřebovali vědci k tomu, aby přiznali jednak existenci ptakopyska, jednak jeho zvláštnost.

V roce 1892 vykopal dr. Eugen Dubois nějaké kosti. Dosud jsou myslím stále známy jako Homo erectus erectus, předtím Pithecanthropus erectus a mezi lidem jako  „člověk jávský“, ale panu doktorovi to nepřineslo žádnou slávu. Stručně řečeno, vědci, tvrdící, že se jedná o podvod, poněvadž to nepasovalo do jejich představ o vývoji člověka, uštvali Duboise k smrti. Spáchal sebevraždu.

Na straně druhé Eoanthropus dawsoni (člověk piltdownský) se vědcům do vývojového krámu hodil a Britské muzeum drželo lebku téměř třicet let, než v roce 1950 povolilo její průzkum a tím nezvratný důkaz, že se jedná o podvrh.

Kdysi vědci potřebovali k vysvětlení některých fyzikálních jevů specificky propagaci světelného záření, cosi zvané „éter“. Pak přišel se svou teorií Einstein a najednou bylo většině vědců všechno jasné, éteru nebylo třeba a té menšině se smáli. Až se přišlo na to, že teorie relativity některé jevy vysvětlit nemůže a musela se vymyslet černá hmota. Tak už také nestačí a máme tudíž nyní i černou energii – trochu problém, jak již někteří vědci přiznávají, éter pod jiným názvem.

Toto je jen několik málo příkladů vědecké neomylnosti z minula. O poměrně čerstvém příkladu z Jižní Koreje („klonování“) se raději nebudu zmiňovat, abych nebyl obviněn s rasismu.

Je zajímavé zauvažovat nad tím, kdo může mít zájem na takové celosvětové hysterii, ovšem pokud se vynechá Afrika a Asie. Výčet je dlouhý. Velkokapitál, Rusko, Čína, Indie, sdělovací prostředky, politici, levičáci, zelení, vědci, právníci, sebevrazi, eschatologové a to jsem jistě ještě několik skupin vynechal.

Velkokapitál. Bylo by velkým omylem si myslet, že velkokapitál je proti životnímu prostředí, jak se snaží namluvit mládeži zelenorudá fronta. Kapitál je na straně zisku a jestli se zisk zvýší přidáním zeleného barviva do benzínu, klidně jej přidají. Nyní si uvědomili další možnost oblbování potenciálních zákazníků, v tomto případě téměř celého lidstva.

Před časem byla panika kvůli díře v ozónu. Ti, kteří tvrdili, že se díra zvětšuje a zmenšuje s jistou pravidelností, bez ohledu na lidskou existenci, byli „odborníky“ a bojovníky, jako třeba Greenpeace, zesměšňováni. Díra je způsobena freonem a basta. Freon v nejzákladnější formě je dichlorodifluorometan a kvůli nízkému bodu varu (-29ºC) se používal v chladničkách. Je navíc nejedovatý, nehořlavý, inertní a bez zápachu. Nikdo na něj neměl patent. Málem jsem zapomněl, že se také používal v tlakových plechovkách, libozvučnou češtinou zvaných sprejích. Monsieur DuPont připlul do Ameriky v roce 1797, kde postavil továrnu na střelný prach, nyní je chemický kombinát nesoucí jeho jméno jedním z největších na světě. Lidumilné počátky se ovšem nedají zapřít a DuPont je velkým finančním příznivcem Greenpeace. S pomocí zajímavého výzkumu, počítačových modelů a propagandy zelené fronty se přišlo na to, že freon je špatný a nyní je téměř všude na světě zakázán, kromě asi Rwandy a Číny, kde na takové věci nemají čas. Na nový ledničkový plyn má patent DuPont. Plyn ozónovou díru nezpůsobuje, jen rakovinu, ale ozón jsme zachránili. Tabákový průmysl asi lituje, že se takové příležitosti včas nechopil – mohli prodávat protirakovinné cigarety.

Příživníci a podvodníci by se možná dali přidat k výše zmíněným. „Carbon Trading Mafia“  již čile obchoduje s bublinou kysličníku uhličitého a to se ještě prodej odpustků pořádně nerozjel. Jeden z mnoha případů podvodů – některé naftařské společnosti si nyní nechávají platit za záchranu životního prostředí, když pumpují do vrtů zplodiny uhlíku. Dělalo se to ovšem vždy za účelem vytlačení posledních zbytků nafty na povrch…

Rusko. Mohlo by se zdát, že přihřívání mýtu globálního oteplování je Putinova pomsta za Reaganovy Star Wars. Jestli se bude omezovat a prodražovat naše průmyslová výroba kvůli nějakému skleníku, pomůže to bývalému Sovětskému svazu, neboť jejich průmysl se na nějaké takové goroviny ohlížet nebude. Klidně podepíše jakoukoliv smlouvu, protože se již dávno naučili, k čemu smlouvy jsou.

Čína, Indie apod. Čína spotřebuje 15 procent světové energie, ale vytvoří pouze 5.5 procenta světového produktu. Začínají stavět jednu uhelnou elektrárnu týdně a saze z nich již způsobují neobvyklé deště a bouře nad Pacifikem. Každá diplomatická dohoda s Occidentem je potvrzením jejich přesvědčení o nadřazenosti jejich kultury a politického systému a každá závazná obchodní smlouva představuje slibný začátek vyjednávání. Kjót podepíší, kolik bude třeba. Skleníková panika jen urychlí přesun světové průmyslové základny do Asie. Že tam stejná výroba bude potřebovat třikrát víc energie? Že do roku 2008 předežene Spojené státy v produkci skleníkových plynů? Že kyselý déšť padá na jednu třetinu povrchu Číny a na víc než polovinu měst (podle Yinhva News Agency)? Co to má společného se ziskem?

Zelení věřící nikdy moc nepřemýšleli, nějak na to nemají, logika a nedej Bože realita jsou jim cizí. Za mých časů již Hitlerjugend nebyli, ale z mých několika málo pokusů o diskusi s zelenými fanatiky jsem si tak nějak udělal obrázek. Jejich propaganda se hemží standardními obrázky vodní páry stoupající s chladicích věží a zatím žádný z nich nedokázal pochopit, že ty skutečně škodlivé zplodiny jsou neviditelné. Mluví o Grónsku, ale neví nic o jeho teplé historii ani o tom, že grónský led představuje pouhá 4 procenta celkového ledu světového. Problém je zapříčiněn Západem a jakákoliv zmínka třeba o komunistické Číně přivede ty vzdělanější  k dlouhému výčtu omluv, počínajících opiovou válkou. Raději budou rozdmychávat ekologické požáry na tom ideologicky prohnilém Západě. Ostatně, není úplně vyloučeno, že propaganda se obrátí jinam, až Čína v produkci škodlivin západní svět předežene, podobně jako protesty proti neutronové bombě utichly asi měsíc po úspěšné zkoušce neutronové bomby táborem míru.

Sdělovací prostředky mají paniky, lži a katastrofické scénáře v pracovní náplni tak jako tak. Schopnost kritického uvažování nikdy nebyla jejich silnou stránkou. Jsou povětšinou levého přesvědčení, napadání Západu je pro ně navíc politicky správné.

Levičáci pochopitelně uvítají cokoliv, co povede k zničení posledních zbytečků demokracie a k větší moci sebezvaných a sebe tak nazývajících elit. Socialismus je jen vhodná nálepka a rozhodně jim nejde o lepší život pro lidi, tzv. masy, kterými se ohánějí jako knutou. Z lidí, z mas, z lidu (moc ten výraz nemám rád) mají strach a proto již od roku 1917 skoro sto šedesát miliónů lidí zabili, bez jakéhokoliv studu, politování nebo popřemýšlení, o tom, že možná ta jejich filosofie přináší jen zkázu. A budou to dělat znovu, jen co se naskytne příležitost, poněvadž tak silná ideologie zde ještě nebyla a to je jejich cesta k moci.

O vědcích, tj. tzv. vědcích jsem se již zmínil. Jestliže gorové a podobní podvodníci mohout tvrdit, že většina vědců s jejich dogmatem souhlasí, je to způsobeno arogantní neomylností pseudovědců a bezpáteřností těch ostatních.

Dawkinsové, Flanneryové a jejich napodobovatelé se stávají milionáři díky nedostatečnému vyučování vědy na základních školách – dokonce i v Sovětském svazu, pardon, Rusku 28 procent obyvatel věří, že se slunce točí kolem země. Jak to vypadá jinde, může si člověk jen s naježenými vlasy představit. Pochopitelně – speciální propaganda, vedoucí k tomu, aby se děti ztotožnily s vymřelými dinosaury a hlavně aby se nenaučily kriticky myslet, se nyní nazývá vyučováním věd.

Och, kdyby ti tzv. vědci alespoň na čas opustili své pohodlné, klimatizované místnosti s počítači a odešli do přírody – ale to není ono, venku je buď horko, nebo zima, všude obtížný hmyz, nikde žádná kavárna s kafé laté, nebo jak říkáme my zaostalí, s kafem s mlíkem. Mnohem lepší kázat zhůvěřilému lidstvu o zhůvěřilém lidstvu a o nadcházející globální katastrofě a publikace práce téměř jakékoliv kvality na téma oteplování je zaručena. Dotace se jím nikdo neodváží odmítnout. Jak jednou takový vědec stráví pár týdnů v buši, píše o tom vědecké práce a navštěvuje konference „Zachraňme planetu“ v správně seprané khaki košili do konce života.

Politici všech odstínů pochopitelně vítají cokoliv, co se může prezentovat jako problém. Ať se prosťáčci bojí. Voliči si již zvykli na to, že na každý problém je legislativní „řešení“. Ono sice není, ale mezitím je další, ještě důležitější problém, další zákon, další regulace a další zvýšení byrokratické moci. Politik předstírá, že něco dělá a na výsledek, často žádný nebo i negativní, se zapomene. Dlouhodobý dopad legislativních omezení jej nezajímá, povětšinou se týkají jen obyčejných lidí. Krátká paměť voličů a novinářů tomu přispívá a po prohraných volbách má stejně skoro každý politik zaručenu kariéru buď v obchodě, nebo v nějaké komisi, kterou si včas vytvořil.

Teorii oteplování a lidské viny také vítají ti, kteří věří v blízký konec světa a jezdci apokalypsy jsou jim z nějakých důvodů nepřijatelní. Potopy, sucha, všechny možné katastrofy a to vše způsobeno lidskou chamtivoství? Co víc si může eschatolog přát?

Nemohu také zapomenout na právníky, kteří cítí cokoliv zahnívajícího již  z dálky a tučnému ekologickému soustu nemohou odolat. Proč také? Z každého kusu „zachráněné“ přírody dostanou třetinu.

To vše by mohlo být jen k smutnému pousmání. Bohužel, všechny ty goroviny odvádějí pozornost od věcí, které bychom možná mohli změnit. Lidstvo produkuje všeho moc, ale navíc také obrovské množství skutečně nebezpečných jedů. Bohužel lidé vzdělaní v moderních školách málem vyskočí s kůže, když se jim řekne, že mají v hamburgeru chlorid sodný a že někdy pijí oxid vodíku. Až jednou přijdou zelení na to, že kyselina uhličitá je v kokakole, budou ji chtít zakázat. Počítačové simulace nepochybně a dramatickými grafy ukáží, co bude třeba, pokud ovšem koncern Coca-Cola nezachrání svět příslušným výpalným Greenpeace. Ty nebezpečné jedy, hormony a podobně jsou poopomenuty, jednak proto, že jejich jména nikdo nedokáže vyslovit a hlavně proto, že zisk je tak velký, že chemické, biologicko-chemické a farmaceutické společnosti je musí držet pod vědomím ochočených ochránců přírody.

Již platíme a budeme platit daň pro naši hloupost a bezpáteřnost, daň obzvlášť zbytečnou a škodlivou. Někdo může říct, že to také, jako každý módní výstřelek, přejde. To je sice pravda, ale potenciální škoda je mnohem větší, než byla když nás minulí odborníci na životní prostředí nutili obětovat panny, aby opět nevybuchla sopka. Móda dr. Benjamina Spocka a jiných vychovatelských a vzdělávacích odborníků také již minula, ale neblahé výsledky módního vyučování vidíme dodnes. Šamani novověku chtějí obětovat naše děti jejich poblouzněné a povětšinou neupřímné víře v oteplování zeměkoule lidmi. Jejich vyumělkovaná hysterie vede k vytváření pocitu viny, depresi, pokrytectví, ničení průmyslu, vytváření nadnárodních nevolených mocenských aparátů a přehlížení důležitějších problémů.

Bohužel lidé, jak je jejich zvykem, přikyvují, ze strachu, aby nebyli obviněni z kacířství a upálení u kůlu svatého mediálního rozhořčení. Nedávný průzkum ve Spojených státech ukázal, že procento lidí, kteří jsou znepokojeni stavem životního prostředí sice utěšeně roste, ale procento lidí, kteří něco k záchraně toho prostředí dělají, zůstává stejné. I Američané podvědomě cítí, že se jim lže.

Jestli jste někdy přemýšleli o tom, jak mohl nacismus oblbnout takové množství poměrně vzdělaných lidí – už se nedivte. Děje se to opět a je to docela snadné. Je jen škoda, že to může být tentokrát větší.

Máme rok 2007. Krčím rameny a svatosvatě slibuji, že přinejmenším do roku 2050 snížím své vyměšování kysličníku uhličitého a metanu na nulu.

©Pavel Jacko, květen 2007

Reference:

E.C.Pielou – After the Ice Age / The University of Chicago Press 1999

Radim Kettner – Všeobecná geologie / Nakladatelství Československé akademie věd 1954

B.Gill Richardson – The Great Maya Droughts – University of New Mexico Press 2000

L.Enderbee – A Voyage of Discovery / 2005

The Chemical Engineer, UK / April 2007

Longwell, Flint, Sanders – Physical Geology / Wiley 1969

Andrew Glikson – Homo Sapiens on Thin Ice / The Geological Society of Australia Newsletter No 142 March 2007

New Scientist 02-09-07

New Scientist 16-09-07

Nigel Lawson – Climate Change: an appeal to reason / www.cps.org.uk/latestlecturesˇ

The Truth About Greenhouse Gases, by William Happer, first things – pdf

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Climate Change, Computer Models, Fraud, Science, Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to DAŇ STRACHU

  1. Milan Skarka says:

    Predpokladam, ze toto casem skonci jako v Holywoodskem flicku Mzda Strachu…po jakemsi dramatu bude AGW rozbourano pomuckou “high-school” znalosti a takto zbohatli dostanou infarkt cestou do banky. Nenavrhuji toto pouze z duvodu viry v cloveka vseobecne a jeho schopnosti vse zamotat, nybrz z duvodu ujasneni ucinku techto politickych vedatoru, kteri vyhledavaji smysl v jejich vlastni ignoraci a pudu buzerovat druhe. Tot rceno, byrokraticky aparatus roste jako houby po desti a to ve vsech resortech verejne kontroly. Jesti na case aby slunce a sucho vycistilo fungus ve vsech koutech!

  2. Ales says:

    Tento clanok si zasluzi preklad do EN, aby sme ho mohli podstrkovat nasim spoluobcanom ne-CS povodu. Pre mnohych by to bol prvy kontakt s politicky nekorektnym nazorom.

  3. pavel says:

    Dík za pochvalu. Máme v plánu některé články překládat do angličtiny, vše ovšem bere dost času a zatím ty technické maličkosti kolem blogu samotného nás zdržují.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>