ruku vzala..

…from the quills of dead white poets

Jaroslav Vrchlický (1853 – 1912)

MOU RUKU VZALA

Mou ruku vzala v usmívání tichém

a pravila:“Pojď, budeme si hádat

dle čar na dlani, kdo umře z nás dříve.“

A jak začala v ruce mojí bádat,

zaplálo touhou její oko snivé.

I pomyslím si: To by bylo hříchem,

v své ruce její liliovou míti

a políbení sobě odepříti.

Leč poznala můj úmysl a chtěla

se uhnouti – však v plachém překvapení

se mojich retů dotkla její ústa,

jak třtina v moji náruči se chvěla

i hněvala se … Já však myslil sobě:

Co platný, hněv já mám již políbení,

a malým hněvem teprv láska vzrůstá.

I zlíbal jsem jí ještě ruce obě.


 

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Culture, Czech, Poetry and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>