Carbon pollution a jiné klamy a lži

Rudolf Výborný

Q&A. V pondělí 11. června prodávala ministerská předsedkyně Julia Gillard svou uhlíkovou daň na televisním programu Q&A. Musím přiznat, že na mne udělala velký dojem, ne však v dobrém smyslu, spíše jako velice úspěšný obchodník s ojetými auty. Rozhodně prvotřídní demagog. Q&A je označena jako neredigovaný program, možná, že doslova vzato to je pravda. Jsem však přesvědčen, že otázky jsou pečlivě vybrány tak, aby byly politicky korektní, ale také aby daly dojem, že program je objektivní a nezávislý. Tak se stalo, že se do programu dostalo několik otázek kritických. A ministerská předsedkyně je zdárně odrazila tím, že je zamluvila a neodpověděla. Nejhorší na jejím vystoupení bylo používaní frází, které jsou záměrně klamné a lživé. Proberu je po řadě a ponechám je pod jejich původní anglickou hlavičkou.

Dangerous climate change. Daň na uhlík je nutno zavést, protože se země otepluje vlivem kysličníku uhličitého v atmosféře. Musíme zabránit katastofě tím, že snížíme produkci kysličníku uhličitého a toho docílíme právě zavedením uhlíkové daňe. Pokud by vzrůstání kysličníku uhličitého v atmosféře nebylo nebezpečné, důvod k zavedení daně by se rozplynul. Jaký je tedy vliv kysličníku uhličitého na klima? Myslím, že při stávajícím stavu vědy se nedá s určitostí rozhodnout, zda se za sto let globální teplota zeměkoule změní vlivem kysličníku uhličitého. Důležité je, že jde ne o zítřek ale o sto nebo alespoň padesát let. Vše kromě tak zvaných počítačových modelů nasvědčuje tomu, že se není čeho obávat. Za posledních sto let vzrostla globální teplota zhruba o jeden stupeň, nikomu to nevadilo a pokud teplota vzroste za příštích sto let dvojnásobně, nikomu to také vadit nebude. Solidní vědci připouští, že od roku 1996, to je za posledních šestnáct let, země se vůbec neoteplila. To není můj výmysl, připustili to dokonce vědečtí pracovníci v klimatickém středisku University East Anglia ve svých výměnách elektronické pošty. Ne sice veřejně, neboť to jsou klima alarmisté, ale o to je toto připuštění jenom více přesvědčující. Jinými slovy, teplota zeměkoule za posledních šestnáct let vzrůstala proporciálně méně než za posledních sto let. Je to úkaz na hrozící katastrofu? Julia Gillard se ohání vědou, možná, že její vědečtí poradci se k teorii katastrofálního oteplování hlásí, pro mne to jenom znamená, že by měla shánět druhé mínění. Minimálně dva uznávaní australští vědci, Ian Plimer a Robert Carter s teorii katastrofálního oteplování nesouhlasí, Professor Christy, specialista na atmosférickou fyziku vypověděl před US kongresem, že počítačové modely na předpověď klimatu přehánějí zvýšení teploty trojnásobně a že není důvodů se obávat, že zvýšení teploty se za příští století urychlí, to jest zůstane asi tak jeden stupeň za sto let. MIT je jedna z nejlepších universit na světě a Professor Linzen je tam profesorem meteorologie. Podle jeho mínění, které vyjádřil na programu Andrew Bolta, uhlíková daň je snem politiků, ti milují daně a co může být lepšího než, že lid sám chce platit daně pro záchranu planety. Uhlíková daň však oteplování ať už skutečné či jenom vymyšlené nezmění.

Carbon pollution. To je fráze, kterou Julia Gillard použila mnohokrát, jsou to jen dvě slova, obě jsou chybně použita a obě jsou klamná. Vláda chce zdanit kysličník uhličitý nikoliv uhlík. Zaměnit kysličník uhličitý za uhlík je asi stejně chytré jako zaměnit kysličník uhličitý za kyslík. Jak by se Vám líbila daň na kyslík? Není myslitelné, že by Julia Gillard o rozdílu mezi kysličníkem a uhlíkem nevěděla. Vystudovala práva a tedy musela úspěšně dokončit střední školu. Záměna je urážkou vzdělanosti každého Australana. Nejde tedy o uhlík, ale o kysličník uhličitý. To je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který je životně důležitý pro rostliny, bez něj je život na zemi nemožný. Pollution v češtině znamená znečištění či znečišťování. Označit kysličník uhličitý jako pollutant je podvod a lež. Přesto jsem na blogu Andrew Bolta viděl čtyři ministry jak s nadšením proklamovali carbon pollution.

Big polluters. Big polluters je mantra zelených. Kdo jsou ti big polluters? Podle Zelených i podle Julie to jsou nepřátele životního prostředí, znečišťují jej jen tak pro nic za nic a navíc mají z toho prospěch. Big poluters musí za jejich hřích platit a toho se docílí daní. Navíc a hlavně když budou muset za znečišťování platit, přestane je bavit znečišťovat vzduch a to je přece účel daně. To zní moc hezky jako každá propaganda, jenom mi není jasné jak Qantas a Virgin budou létat aniž by spalovaly benzin. To, že Brisbane City Council je big polluter je pro mne nemilým překvapením. Jednou z možností jak snížit daň by asi bylo přestat sbírat odpadky. To by ohromně zlepšilo životní prostředí. Možná, že kdyby Council nebyl liberální, tak by se mezi těch ubohých 500 společností nebyl dostal.

Respect for science. Julia a několik lidí mezi posluchači byli zklamáni, že lid nerespektuje vědu. Je bohužel pravda, že vážnost vědců a vědy u laiků značně poklesla. Před mnoha lety jsem navštívil Christchurch. Můj host pro mne zajistil pronájem domu. Majitelka jela navštívit příbuzné v Anglii a obavála se o svůj dům. Kdo vlastně jsou budoucí nájemníci? Je to Professor matematiky. To je dobře, ulevilo se jí, jsem ráda, že to jsou slušní lidé. Jsem přesvědčen, že něco podobného se nemůže stát nyní. Jeden z důvodů je, že politici se ohání falešně vědou a nedůvěra a zklamání se částečně přenáší na vědce. Další důvod je, že mnozí vědci vstupují do politického života a politických debat. Jakmile jde o politiku nikdo nemá právo očekávat respect, všichni občané jsou si rovni, před zákonem i v politické debatě. Respect nikomu nenáleží jen tak pro nic za nic. Laici respektovali a do velké míry respektují vědu i nyní, protože dokáže vysvětlit jevy, které se jeví překvapující. Zdrojem respektu je hlavně síla a přesnost vědeckých předpovědí. Je vskutku úžasné, že vědci dokázali předpovědět existenci dosud neobjevených chemických prvků, předpovědět polohu dosud neznámých planet, na minutu přesně zatemnění slunce i měsíce, možnost atomové energie a celé řady dalších významných objevů. Pokud jde o změnu klimatu, předpovědi vydávané za vědecké byly naprosto falešné. Flannery předpověděl data, kdy každá australská metropole bude bez vody, dnes, kdy všechny předpovědi časově prošly, všechna hlavní města mají nejenom dostatek vody, ale i značné vodní zásoby. Britská meteorologická služba se obávala, že sníh v Anglii je věcí minulosti, letošní zima však přinesla sněhové kalamity. Podobná předpověď pro Australii tvrdila, že lyžování zmizí pro nedostatek sněhu a letos jsou horská střediska zavaleny prašanem. Himalajské ledovce roztají do 35 let. To by byla opravdu katastrofa, miliony lidí v Indii by doslova umřeli žízní. Chyba byla jen menší nedopatření, ne 35 ale 350. (Mimochodem já nevěřím ani na těch 350 let.) Pacifické a i jiné nízko ležící ostrovy budou zaplaveny zvýšeným mořem a padesát tisíc lidí se stane uprchlíky klimatické změny, humanitární katastrofa. Naprostý nesmysl, Tuvalu jeden z nejvíce “ohrožených” ostrovů dokonce vlivem přirozených vlivů trochu vzrostl. Takové předpovědi nejenom, že nevzbuzují respekt, ale stanou se zdrojem pohrdání. Nejvýznamnější ztráta respektu však pochází z toho, že mnozí představitelé vědy se angažují v politické propagandě a stávají se částí vládnoucí kliky.

Budoucnost našich dětí. Všechny totalitární režimy, počínaje fašismem a konče komunismem slibovaly zářné zítřky pro naše děti a budoucnost jejich dětí. Australská Labor party není lepší, možná, že už si mnoho lidí nepamatuje jak Bob Hawke sliboval, že do roku 1990 odstraní dětskou chudobu v Australii. Julia také slibuje zářné zítřky, musíme přinést oběti teď a přijmout její carbon tax. Právě tak jako sliby komunistů a Hawka se nesplnily, právě tak zkrachují sliby Julie. Uhlíková daň nezlepší budoucnost našich dětí, jenom poničí australskou ekonomii a tím jen zhorší budoucnost našich dětí.

About Rudolf Vyborny

Professor Emeritus, University of Queensland, Mathematics Areas of Interest are Real and Complex Analysis, particularly PDE's and the Henstock-Kurzweil integral.
This entry was posted in Australia, Climate Change, Fraud, Labour Party and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Carbon pollution a jiné klamy a lži

  1. Sven says:

    Srdečný pozdrav, pane profesore ! Jasně a stručně vysvětlená lež PM Gillard a jejích spolupachatelů, vzbudí souhlas u rozumných lidí, kteří předtím nevnímali nelogičnost označení “uhlík” za dosazený plyn “kysličník uhličitý”.
    Dokonce vládní propaganda, pravděpodobně vlivem zelených spoluvládců, uvedla do televize reklamu, kdy nezodpovědným zapnutím aircondition, z přístroje začne unikat v podobě černých balonků ten zlý “carbon” a otevřeným oknem vyletí (nahoru) do atmosféry. Tito soudruzi “strašitelé”, musili použít helia, aby to vypadalo působivě.
    Nejhorší ovšem, na věci je, že i když lidé “carbon tax” většinou odmítají, není to pro nelogičnost, lež a propagandu, ale hlavně, pro zvýšení cen všeho, tedy útoku na jejich peněženky. Jinak obyvatelé jsou ovce – Merino !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>