Zemětřesení na východním pobřeží USA

Milan Škarka

Žiji zde již asi 40 let, ale nikdy jsem neměl příležitost se podívat do Zednářského chrámu (GW) v Alexandrii, předměstí Washingtonu, který sedí na kopci a panuje pohledu na Alexandrii až k Potomaku. Toto opomenutí jsem napravil včera odpoledne návštěvou tohoto impozantního historického monumentu. Byl jsem uchvácen zajímavou galerií obrazů a historických předmětů (artifaktů) z doby George Washingtona a vůbec historii zednářské lóže.

Asi po hodině a půl jsem vyšlápnul zpět ke středu města Alexandrie a v klidu jsem si prohlížel historické budovy a zajímavosti. Zastavil jsem se u jedné zvláště historické památky, načež se vše začalo podivným a strašidelným způsobem pohybovat. Otřes trval jenom necelou minutu, ale připadalo to jako věčnost. Ze starých budov padaly cihly a některé fasády se vlnily sem a tam. Lidé vyběhli na chodníky a do ulic a vzrušeně vykládali o svých zkušenostech trvajících pouhé vteřiny. Čekalo se na další čin té neviditelné ruky. Poněvadž většina davu se pozůstávala z vládních úředníků, hemžili se po chodnících bez jakéhokoliv smyslu a plánu, což je ostatně pro ně “modus operandi’ za všech okolností. Mobily ztichly díky saturace sítě volajícími a všeobecnému zmatku bezdrátových instalací. Výjimku tvořily hospody a restaurace s venkovním posezením, kde se rytmus života zdál být zcela neovlivněn zmatkem na ulicích. Tam jsem také na chvíli zapadnul a relaxoval u piva. Silniční doprava domů byla nepříjemná, poněvadž všichni vládní zaměstnanci byli hromadně puštěni domů a tak efektivně zatarasili všechny výjezdové cesty z Alexandrie. Dosud nikdy jsem nezažil zemětřesení a vůbec mě to nescházelo. Tohle, mé první a doufám poslední, bylo asi 5.8 na Richterově stupnici a jeho následky byly pociťovány od Atlanty až do Toronta.

Co se ještě může stát dál? A což takhle hurikán? Irena se blíží.

/Od našeho zpravodaje ve Washingtonu/

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in America, Climate Change and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Zemětřesení na východním pobřeží USA

  1. Rudolf Pachl says:

    Příště se vyhněte těm Svobodným zednářům. K ničemu dobrému to nevede.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>