Bude lépe

Pavel Jacko

Informace o tom, co se L.P.2011 děje v luzích a hájích a vůbec v tom ráji na pohled mě přicházejí z druhé nebo třetí ruky, tak říkajíc z třetího pohledu na ráj. Pohledy jsou povětšinou nakyslé. Byl jsem tudíž potěšen, když jsem se dočetl o nějakém představiteli místní správy následující:

…jeho práce je obtížná, nemá potřebné výkonné moci a jen velmi málo usedlíků má schopnost i vůli plniti povinnosti takového úřadu. Osvědčil se skvěle a ve svém vysokém stáří po 32 letech vykonává úřad stále s mladistvou horlivostí. Na základě svých šťastných vlastností, spojených s dobrou a pevnou vůlí, dospěl k přesvědčení, že má-li stát dostávati poslušné, pokojné a zdatné členy, nutno nejprve působiti na vzdělání mládeže. Proto dbal o pravidelnou návštěvu školní, a to i za nejnepříznivějšího počasí. … Je také dobrým otcem rodiny a pilným, spořivým hospodářem, jenž nemá vrozených předsudků, je vnímavým pro všechna účelná zlepšení, a je tudíž vzorem i rodinným a hospodářským poměrům své obce. Stejně pilný, poctivý, svědomitý, lidumilný, ale i přísný v povinnostech je ve svém úřadě. …brání rostoucí žebrotě přímo i nepřímo podělováním skutečných místních chudých, dohlíží na stavby, aby se dály podle veřejného zájmu, udává, kde nedbají bezpečí proti ohni, i sám to zastavuje, naléhá, aby se přesně plnily zdravotní předpisy, prohlíží maso, brání poškozování majetku, mimovolnému i úmyslnému, vede prohlídku mrtvol, při každé příležitosti dbá kázně a pořádku; on je také jediným orgánem, jehož úřad a soud užívá, aby prováděl mnohá obecně užitečná opatření, podniky a díla. Tak jest při každém plánu nové silnice v čele těch, kdo souhlasí, a hlavně jenom jeho osobnímu vlivu sluší děkovati za silnice, jež se v posledních 30 letech zde postavily. Pečuje také s nejsvědomitější přesností o pořádek … v ubytování, vybírá a odvádí, aby osadníkům uspořil pochůzky, všechny daně, a to vše vždy bez donucovacích prostředků, a koná první kroky v soudních věcech za účelem zajištění práv dědiců a sirotků, a vypátrání právních nároků.“

Pochopitelně, podivná čeština, v níž není ani jedno zpotvořené anglické slovo mě zarazila. Poplyšovorevoluční Češi přece píší jinak. A na tu popsanou práci je přece dnes třeba alespoň třiceti úředníků z deseti různých úřadů.

Inu, jiný čas, jiný mrav. Jedná se o rychtáře Brandejského v Nepoměřicích na panství pečeckém roku 1847 za Rakouska-Uherska, ne o nějakého starostu roku 2011 v České republice. Můj tchán, na otázku jak se mu vede, odpovídával – lépe. A po patřičné odmlce – lépe nemluvit.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, History and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>