31.prosince

…from the quills of dead white poets

Vladimír Holan (1905 – 1980)

 

Jak je nám svoje každá zběsilost!

Jako by rok lil víno do ovsa ve stáji měsíců

a jako by vichry byly mírou

vnuknutí bleskem zapomínaných!

Jak je nám svoje každá slast,

jež hyne na srdeční vadu meteoru!

Jak je nám svoje mroucí láska,

jež, zoufajíc, chce obnoviti věčnost,

která však nepřestala býti pomíjením!

I v úzkosti je něco konečného.

Zůstal-lis živ, pak je to jenom tím,

žes rychle stvořil novou…

1940

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Czech, Poetry. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>