Marxismus

 T.G.Masaryk :-

Filozofická nepřesnost, marxistický diletantský eklekticismus nemůže dobře působit ani na rozum, ani na srdce. Absolutistický dogmatismus úzkého a primitivního materialismu naplňuje své adepty intelektuální nadutostí, která odjakživa kazí ty, kteří se pokládají za jedině vyvolené. Kritika bez sebekritiky je nebezpečná.

Marxistický materialismus a mechanismus jsou úzkoprsé a malicherné. Nejsou velkodušné. Marx je především a jen a jen straníkem. Nemá všeobecný cit solidarity. Svou revoluční zlobou posiluje nesociální city a rozšiřuje až nenávist. Připouštím, že tato brutálnost není horší než parfémovaný indeferentismus vyšších tříd. Neboť hrubý etický materialismus je vlastně domovem v těchto vyšších třídách, a Marx má svůj filozofický materialismus od buržoasních filozofů a ekonomů. Mathew Arnold jednou řekl, že vyšší třídy jsou materialistické, střední sprosté, nižší surové a brutální; ale sám Arnold vidí příčinu tohoto úpadku charakteru v přílišné majetkové nerovnosti.

Marxismus je krajně negativní. Marxův Kapitál je ekonomický přepis faustovského Mefista. Ve své negaci se marxismus eklekticky chytá toho, co je právě modní – naturalismu, pozitivismu, darwinismu, dekadence, moderny, Zoly atd. – vše v neladné směsi.

Marxismus je fatalický. Sází vše na jednu kartu. Jen diletantismus ho chrání, jako i v jiných oborech, před krajními důsledky.

Otázka sociální, 1898

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Communism, Philosophy, Socialism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Marxismus

  1. Karla says:

    Starý pán dobře věděl o čem mluví.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>