Byrokratizace Ruska

 T.G.Masaryk :-

Sovětské Rusko, provádějící nacionalizaci, to je postátnění, se stalo jediným velkým úřadem. Celá bolševická strana je už úřadem. Podle oficiální statistiky, uvedené na 9.sjezdu (1920), bylo v Rusku 604 tisíce členů komunistické strany. Z těchto kommunistů pracuje už je 70 tisíc, to je 11 procent, v dělnických povoláních. Tedy už 89 procent komunistů pracuje v úřadech. V Moskvě je v roce 1920 jen sto tisíc dělníků, ale 230 tisíc sovětských úředníků. Není divu, že se v Rusku bolševictví ztotožňuje s byrokratismem a že se armádě úředníků říká bolševická byrokracie. Bolševictví se svým vnitřním vývojem stává militaristické, byrokratické a buržoasní.

 Sovětské Rusko a my, 1920

[.]

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Bureaucracy, Communism, Czech, History and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>