Čtení

T.G.Masaryk :-

Čtením si dnes nejvíce osvojujeme všeobecné vzdělání. Jak číst? Přesně, vědecky, monograficky. Předně číst pozorně. Za druhé musíme vystihnout spisovatelovu metodu. Za třetí: kdo dobře čte, čte mnoho mezi řádky. Dělat si výtahy. Překládejme každý nějakého autora a snažme se, abychom vystihli originál. Překládal Goethe, Tolstoj. Přitom se nutíme k pronikavému čtení. Dále je prospěšné dělat si ke knize index. Snažit se vystihnout všechny hlavní body. Takové čtení je hygiena mozku, jeho cvičení.

 Jak pracovat, 1898

[Jestli „takové čtení je hygiena mozku“, co je pak sedění před televizorem? Výplach mozku sračkami?]

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Philosophy and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>