Kompromisy

T.G.Masaryk :-

Každý kompromis je zlý. Vždy se klade otázka, zda jde o zásadu nebo věc podružnou. Je-li v sázce zásada, je kompromis mravně nepřípustný. A ze zkušenosti víme, že o podružné věci běží málokdy. Proto kompromis znamená nejčastěji slevení ze zásad, a tím vzniká mravní a politický diletantismus, který se u nás tak často vyskytuje. U nás voliči stejně odhlasují radikální rezoluci jako snad za hodinu konzervativní. Mase voličů se nedivím. Je to otázka velmi úzkého kruhu inteligence. Má-li dojít k obnově, tu nezbývá než začít s tím, že si každý osvojíme přiměřené politické vzdělání a že budeme mít víc odhodlání stát v pravdě, nebát se říci své mínění. Nepochlebovat národu a neříkat: národ chce to a to.

 Jak pracovat, 1898

[Jako u nás v Austrálii po víc jak sto letech…]

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Intellectuals, Philosophy, Politics and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Kompromisy

  1. Pingback: Zasada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>