Demokratická pracovitost

T.G.Masaryk :-

Demokracie žádá, aby všichni pracovali, a práci rozděluje a organizuje. Demokracie usiluje nejen o práci, nýbrž i o pracovitost. Nepříjemnost každé práce, zvláště práce nezvolené dobrovolně, má být překonána pocitem povinnosti. K té pracovitosti dojdeme, když se vzdáme fantastického mytického světa duchů a kouzel a když budeme lépe a deterministicky poznávat zákonitost přírody a společenského života.

Rusko a Evropa, 1913

[Že by ten úryvek někdo zkusil přeložit do řečtiny? „Harry Potter“ fantasmagorie již do řečtiny přeloženy jsou.]

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Philosophy and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>