Kalina III

…from the quills of the dead white poets

 Petr Bezruč (1867 – 1958)

 Na hrobech kozáckých, kurhanech, na mohylách,

na stepi široké, kde dobří mládci padli

pod kopím Tatara, Moskala, líté Polsky,

třech katanů svobodné Ukrajiny,

ty stojíš.

 Na pláni rozlehlé od Dněpra do Amura,

na mohylách tisíců bezejmenných,

kde dřímou mužové, co přišli od Vltavy,

od Bečvy, Moravy, od Váhu, Ostravice,

tam také stojíš.

 A kdyby národ byl, jak ti, co přišli z Rusi

a z rovin francouzských a z šíjí hor italských,

a Praha falešná by byla nevydala

Spiš, Oravu a bratry za Těšínem,

(Čech falešný! – zahřeší chlop těšínský,

zaskřípe Oravan, zakleje gazda spišský)

nad hroby hrdinů, co padli u Těšína,

co podlehli tam v roce devatnáctém,

bys kvetla vítězná též.

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>