Ježíš

 T.G.Masaryk :-

Ježíš ukázal, že všechno myšlení a jednání točí se kolem problému, jak člověk určí svůj poměr k bližnímu a k Bohu. Jestliže Ježíš žádá lásku k Bohu a k bližnímu, pak Jan doplňuje toto přikázání, když vyslovuje pochybnost, zda člověk může milovat Boha, nemiluje-li bližního.

 Rusko a Evropa, 1913

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Christianity, Philosophy, Religion and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>