Válka

T.G.Masaryk :-

Obrana je psychologicky a mravně úplně rozdílná od napadení. Fyzická činnost je tu i tam táž, motivy a celá psychika jsou opačné. Eticky se každý čin posuzuje podle motivů, a proto je obranná válka mravně přípustná a nutná. Útočná, agresivní válka je nepřípustná, nemravná. Tolstého posuzování války je nesprávné a celé jeho učení o neodpírání zlu je nesprávné, nepřirozené, pod rouškou humanity nelidské, protože hraje do rukou násilníkům. Opravdu humánní etika vyžaduje, abychom odporovali zlu vždy a všude. Humanismus nezavrhuje obrannou válku, pouze útočnou.

 Nová Evropa, 1917

[Pacifismus a ústupky zlu vedou vždy k většímu násilí. OSN, již dlouhý čas pod vlivem násilníků, bude mít velkou vinu na příštím, nyní již nevyhnutelném konfliktu.]

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Military, Philosophy and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Válka

  1. primavera says:

    Tolstoj to měl v hlavě občas popletené. Nevím, kolik válečného utrpení viděl na vlastní oči. Masaryk toho moc neviděl, ale jeho syn v Rakouské armádě asi ano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>