Levičáctví intelektuálů

Rudolf Výborný

Podle slovníkové definice je intelektuál člen grupy nebo třídy lidí, kteří mají, nebo se předpokládá, že mají, osvícené mínění či pohled na společnost a otázky politické či veřejné. Tahle definice je podle mého soudu zastaralá a do značné míry závisí na tom, jak rozumíme osvícenství. Slovo samo o sobě přitahuje positivní hodnocení, raději světlo než tmu. Také to co jsem se učil ve škole o osvícenství ve mne zanechalo jeho kladné ocenění. Co vlastně je osvícenství? Spočívá ve snaze řídit společnost rozumem a odmítá víru nebo pověru. Věří v sílu lidského rozumu, chce zlepšit společnost a osvobození od zkostatnělých tradic a libovůle autority. A to vše chce docílit s podporou vědy a svobody myšlení. Ve svém článku Zrada intelektuálů jsem se snažil vysvětlit, že počínajíc dvacátým stoletím intelektuálové se od ideálů osvícenství začali nenávratně víc a víc odklánět. Přísloví praví, že cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Levičáctví intelektuálů má pravděpodobně své počátky ve snaze odstranit nebo alespoň zmírnit chudobu, odkud vede přímá cesta k marxistické ekonomii. A tak na místo rozumu nastoupila ideologie. Naprostý omyl, který však trvalo většině lidstva dlouhou dobu pochopit. Od poloviny devatenáctého století téměř do konce století dvacátého. Bohužel víra, že vládní řízení ekonomie vše zlepší přetrvává u mnoha intelektuálů dodnes, například zejména u Zelených ale i v Labor party a na neštěstí i u některých Liberálů. Velké uznání levice intelektuálům nedala, Lenin je charakterisoval jako užitečné idioty a Mao, v kulturní revoluci, se přímo pokusil je v Číně zlikvidovat. Přesto v Austrálii většina intelektuálů podporuje levici. Podle mého odhadu založeném na životní zkušenosti avšak bez solidních statistických údajů bych usoudil, že osm z deseti universitních učitelů je levých. Ve Spojených Státech je to však oficiální, devět z deseti profesorů volí Demokraty.

Jakmile politická víra nahradí rozum, snadno se dostaneme do absurdity. Viděl jsem na TV přední feministku, která zcela vážně a vehementně hájila tvrzení, že Julia Gillard nelhala, když slíbila, že vláda, kterou ona vede, nezavede uhlíkovou daň. Když chci z politických důvodů Gillard hájit, je pochopitelné snažit se najít důvody a ospravedlňovat tu lež. Tvrdit, že to lež nebyla, je absurdní, uráží to inteligenci posluchačstva. Snaha udělat z černého bílé je pro dnešní intelektuály běžná.

Britský autor Theodore Dalrymple napsal:” In my study of communist societies, I came to the conclusion that the purpose of communist propaganda was not to persuade or convince, nor to inform, but to humiliate; and therefore, the less it corresponded to reality the better.” (Při studiu komunistických společností jsem přišel k závěru, že účelem komunistické propagandy není ani přesvědčit nebo přemluvit, ani informovat, ale utlačit a ponížit;proto čím méně reality tím lépe.) Žil jsem půl mého života v komunistickém Československu a tohle jsem si nikdy neuvědomil. Dalrymplova analýza je však naprosto správná a mohu ji jenom potvrdit z vlastní zkušenosti. Každého, kdo se jen mírně odchýlil od vládní ortodoxie, komunisti přesvědčovali tak dlouho, až uznal svůj ‘omyl’. A v tom uznání bylo jeho ponížení – nic jiného mu nezbývalo než se podrobit. V Austrálii má levice jen omezenou moc, ale snaha intelektuálů, mluvčích levice, je rovněž zastrašit; například klimatním alarmismem, ale také absurdní lží, kterou se media snaží presentovat jako pravdu. U čtenářů či posluchačů to bohužel často vyvolává žádanou reakci, bezmocnost a frustraci. Když Gillard prosadila uhlíkovou daň v parlamentě, Labor hlasitě triumfovala. Na první pohled by se zdálo vzhledem k nepopulárnost uhlíkové daně, že to nebyla dobrá strategie. Je to však naprosto v souhlase s Dalrymplovým názorem, že účelem propagandy není přesvědčit, ale pokořit.

Osvícenství věřilo v sílu vědy, komunisté a dnešní levicoví intelektuálové to převzali, vězí však v tom velký háček. Uznávají jenom vědu, která souhlasí s jejich ideologií. V Sovětském svazu existovala jenom biologie Lysenkovská, to nejenom uškodilo sovětské biologii, ale napáchalo to nesmírné ekonomické škody sovětskému zemědělství. Podobně je tomu s vědeckým odůvodněním klimatických změn. Levicoví intelektuálové se od začátku alarmismu snažili zesměšnit a znemožnit vědce, kteří měli o katastrofálních předpovědích pochyby. Podařilo se jim dokonce posunout význam slova skeptik do negativity a to přesto, že zdravá dávka skepticismu byla, je a bude pro vědu nejenom užitečná ale i nutná. A klimatický alarmism také není ekonomicky neutrální, ovlivnil politiky a nejenom levicové k plýtvání, k opatřením drahým a naprosto zbytečným. Příkladů je dost, desalinační zařízení v několika australských státech stála biliony dolarů a dnes stojí bez užitku, 35 milionů dolarů vyhozeno Ruddem na podporu hybridní Toyota Camry, která je neúspěch; není dost kupců a Toyota propouští hromadně dělníky navzdory Ruddovým 35 miliónům. Levicové sdělovací prostředky nemají moc chuti zkoumat do jaké míry opatření zelené ekonomie přispívají k ekonomickým problémům v Evropě. Hlavní příčinou jsou ovšem finanční problémy, ale zelené plýtvání ekonomickou situaci nutně zhoršuje.

Rukou v ruce s levicovým přivlastněním vědy jde osobní korupce vědců. Nemohu odpustit presidentovi sovětské akademie věd (byl to matematik), jak hlasitě podporoval invasi států varšavské smlouvy do Československa. Je sice pravdou, že často taková prohlášení byla vynucená, setrvávám však v názoru, že to s nadšením dělat nemusel.

V souvislosti se složením komise, kterou chce Labor ustanovit na kontrolu sdělovacích prostředků K. Windschuttle upozornil na to, že je prakticky nemožné najít tři akademiky v oboru žurnalistiky, kteří by byli opravdu nezávislí, je téměř nemožné najít tři, kteří nejsou pevně oddáni levici.

Je bohužel smutnou pravdou, že úspěch intelektuálů závisí výhradně na uznání stejně a to levicově smýšlejících intelektuálů. Tak se stane, že Al Gore dostane Nobelovu cenu, přes to, že v jeho filmu Nepohodlná pravda našel britský soudce 12 elementárních chyb. Tak se stane, že Tim Fannery je zvolen členem Akademie, přes to, že dlouhá řada jeho předpovědí se ukázala naprosto falešná a způsobila velké ekonomické škody. Jednou z dobrých stránek lavinového volebního vítězství Cambell Newmana v Queenslandu bylo, že mohl bez obav zrušit literární ceny zavedené předchozí vládou. Podobné ceny existují i v jiných australských státech. V poslední době takové ceny obdrželi nebo pro ně byli nominováni: usvědčený terorista Hicks, diskreditovaný islamista Habib a extrémní levičák, americký akademik Chomski. Bylo by dobré, kdyby vlády v ostatních státech následovaly Newmannova příkladu.

About Rudolf Vyborny

Professor Emeritus, University of Queensland, Mathematics Areas of Interest are Real and Complex Analysis, particularly PDE's and the Henstock-Kurzweil integral.
This entry was posted in Australia, Czech, Intellectuals and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>