Marxismus a Rusko

T.G.Masaryk:-

 Marxovo učení a myšlenky se v Rusku rozšířily velmi brzy. Kapitál byl nejdřív přeložen do ruštiny. Marx příležitostně upozorňuje na tento fakt a zdůrazňuje, že Rusové ho vždy přijímali nadšeně přes jeho kritiku a nepřátelství k Rusku.

Marx a Engels se naučili rusky, aby mohli sledovat ruská díla, zejména statistické údaje o hospodářských poměrech a o jejich vývoji. Marxův historický materialismus působil plodně na ruské dějepisectví a na dějiny literatury, i když je třeba zdůraznit, že dosud žádné dějiny ruské literatury nebyly jako celek pojaty marxisticky. Máme jen marxistické studie o jednotlivých spisovatelích.

Rusko a Evropa, 1913

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Communism, Philosophy and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>