Mathematika a éthika

George Santayana :-

 Kdyby mathematika nebyla nic víc než záliba, mohla by se stát neřestí. Kdo by se jí oddávali, snad by hověli atavistické náklonnosti ke škodě svého lidství. Mathematika by potom byla v postavení, které dnes zaujímá mythologie a mystika. Právě proto mají mathematici zvláštní společné znamení s hudebníky, co do svých charakterů a myšlenkového vývoje. Mistři v jednom abstraktním předmětě mohou ve světě zůstat dětmi; zabývajíce se výlučně ideálem, bloudí a jsou neobratní ve svých cestách pozemských. Jako jsou nesmírné a široké užitky a užívání mathematiky, tak její osnova jest příliš jemná a nelidská, aby mohla naplnit lidskou duši a učiniti ji harmonickou. Je to věda, kterou Sókratés zavrhl pro domnělý její nedostatek užitečnosti; ale snad měl v zásobě i jiný důvod, kterým by ospravedlnil svůj zábavný předsudek. Tušil možná, že taková věda, kdyby ji uznal, mohla by ohrozit jeho thesi o totožnosti ctnosti a poznání.

 Essaye o filosofii, náboženství a umění, překlad Jaroslav Šimsa, 1932

/George Santayana, born Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borrás16th December, 1863 and died 26th September, 1952. He was a philosopher, essayist, poet, and novelist. Santayana is known for the saying, “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”./

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Philosophy and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>