Práce II

T.G.Masaryk :-

Nedávno vznikla v Evropě diskuse, k níž zavdal svým listem podnět Tolstoj. Zola totiž doporučoval francouzské mládeži, aby konečně začala pracovat, zejména vědecky, v tom že je spása Francie. Tolstoj Zolovi oponoval a poněkud paradoxně citoval čínského filozofa Lao-c’, že nepráce prospívá víc než práce; v nepráci je prý spása nejen Francie, ale nás všech. To stálé hledaní práce v novější době je prý nezdravé. I mně jsou tyto myšlenky a zejména také to, co se děje v Čechách, pobídkou, abych poukázal na otázky, které se tu skrývají. Vždyť ani Tolstoj nemyslí, že nemáme vůbec pracovat, ale myslí asi to, co Victor Hugo mínil slovy: „Pohled k nebesům je také dílo,“ a Turgeněv, když řekl: „Dobré slovo je také čin.“

Jak pracovat?, 1898

[Myslím, že důraz by měl být na tom „dobré“ a pouze pohled k nebesům za střízlivosti by se mohl kvalifikovat jako „dílo“.]

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Philosophy and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>