Nenávist k víře

George Santayana :-

 Náboženství a filosofie mohou být s to, aby si přizpůsobily velký poklad moudrosti, i když jejich základ je pošetilý. Je-li duše nucena užívat symbolů, chce-li mít svůj lepší slovník, vlévá do nich svůj vlastní život a zkrašluje je. Jejich ztráta je skutečným neštěstím, neboť zůstává neschopnost je přivolat; a duše si připadá zmrzačená, ztratí-li své opory. Z toho důvodu náboženství nemizí, i když je zbaveno důvěry; je to nutná věc, kterou by znovu nastolili. Po tisíce let se mohli auguři smát; přes to byli vázáni setrvat na svých místech, dokud nepřišli mniši, aby je zprostili břemene.

Pokus podřídit přirozený řád pod řád mravní, je podoben pokusu dětí o nastolení vlády rodičů – děti se trochu k tomu nemají. Ale takové pošetilosti jsou pošetilosti inteligentního a nedočkavého stvoření, neklidného ve světě, že nemůže honem zmoci se světa a poroučet mu. Nejsou vinny nedostatkem inteligence nebo víry v zákaz, ale spíše předčasnou živostí v zmocňování se zákonů, živostí, která je plná nesprávných informací. Hlad po snadné moudrosti je kořenem těchto omylů. Lidé se stávají pověrčiví ne snad proto, že mají příliš mnoho fantasie, nýbrž proto, že si nejsou jí vědomi; a nejlepší filosofové zřídka si všimnou poetických hodnot svých systémů.

 Essaye o filosofii, náboženství a umění, překlad Jaroslav Šimsa, 1932

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Philosophy, Religion and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>