Marx a národy

T.G.Masaryk:-

Marxistický historický (ekonomický) materialismus neužívá správnou psychologii, nedovede vidět a hodnotit individuální a sociální síly, které se nedají redukovat na takzvané hospodářské poměry. Marxista proto nechápe, že národnost, národní idea a princip jsou kromě hospodářských zájmů samostatnou politickou silou, a stejně nedovede pochopit ostatní síly, náboženské atd. Redukce všech společenských sil na zájmy hospodářské je psychologická nemožnost. Jen část marxistů se této marxistické jednostrannosti vzdala.

Marx sám pojímal národnostní problémy před rokem 1848 a ještě později jako všichni němečtí radikální liberálové; tenkrát šlo o liberální reformy a o revoluci proti absolutismu. Národnostní otázka tehdy v Německu (ovládaném Rakouskem) neexistovala, jako neexistovala ve Francii a v Anglii. Avšak v Rakousku, v Prusku a v Rusku (Polsko!), v Turecku (na Balkáně) bylo právě liberální a demokratické hnutí zároveň hnutím národním. Marx tehdy posuzoval národní hnutí podle stupně revolučnosti; protože nezná národnostní poměry a snahy, mluví o národním hnutí zejména malých slovanských národů zcela nekriticky a přímo povrchně. Uznával jen Maďary, protože byli proti Rakousku a Rusku. V Rusku viděl Marx kvitesenci absolutismu docela tak jako ostatní liberálové, radikálové a socialisté, a proto uznával také Poláky. Všichni tito přátelé Poláků však viděli jen ruské Poláky, kdežto Poláky utiskované Pruskem nebrali na vědomí. Později, když Marx formuloval a vypracoval svůj historický materialismus, odsuzoval nacionalismus, jako odsuzoval všechny ostatní „ideologie“ a ztotožňoval národnost se státem; stát je mu pouze hrabivým násilím majetných tříd, utlačujících a vysávajících dělnictvo.

Nekritičnost a nesprávnost Marxových názorů na národnost, jeho nevěcné a nespravedlivé úsudky o jednotlivých národech jsou dnes dostatečně objasněné; Marx nemá pravdu, i kdybych přijali význam a snad i prvenství ekonomických poměrů.

 Nová Evropa, 1917

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Communism, History, Philosophy and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>