Kázání v kapli Betlémské

Pavel Jacko

 Oslavuje se dnes v České republice upálení Jana Husa a i když mnoho vzdělanějších lidí ví, že Hus nebyl zas tak dobrý vzor ve všem, berme ho, pro tentokrát, podle čítanek. Tak moc těch hrdinů nemáme.

Ještě kdysi dávno, když jsem v Brisbane dělal české rádio, při mnoha příležitostech i nepříležitostech jsem pouštěl z poškrábané LP desky píseň Kázání v kapli Betlémské, zpívané Hanou Hegerovou a napsané mým kamarádem, nyní již na pravdě Boží, Petrem Radou.

Nebylo to k ničemu, pochopitelně. Známí pokývali hlavami a běželi na konsulát Československé socialistické republiky zaplatit odpustek a upravit si vztahy. Zacinkalo se klíčkama od Trabantů a píseň, bohužel, je stále aktuální -

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Christianity, Communism, History and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kázání v kapli Betlémské

  1. karel says:

    Jestli se něco mění, tak k horšímu.

  2. Stefan says:

    Tak to je a bude.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>