Marxismus II

T.G.Masaryk:-

Marxismus je podle pozdní Marxovy formulace kolektivistický, protiindividualistický; anarchismus je individualistický. Marxismus je krajně objektivistický, anarchismus je často subjektivistický. Marxismus podřizuje individuum deterministicky historickému vývoji, anarchisté kladou váhu na svobodu ve smyslu co možná nepodmíněném. Od Engelse je známý výrok „das einzelne lumpigne Individuum“ (O původu rodiny, soukromého vlastnictví a státu) – tak anarchista nebude nikdy mluvit.

V Kapitálu viní Marx celý kapitalistický řád z anarchismu výroby i dělby výrobků. Anarchistické je například Engelsovo učení o volné lásce a rodině.

 Otázka sociální, 1898

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Communism, Philosophy and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>