Víte co je RET?

Rudolf Výborný

Odpověď je jednoduchá, Renewable Energy Target. Moc Vám to neříká? To je proto, že se o tom moc nepíše. Moc Vás to, milý čtenáři, nezajímá? Tak tady je důvod, proč by mělo: Protože RET způsobilo za posledních pět let 40 % ní zvýšení ceny za elektriku a pokud se nic nezmění, v brzké době se cena zvedne o dalších 30 %. Zelené šílenství? V podstatě ano, ale za RET je zodpovědný John Howard, co je horší, ať vyhraje příští volby kdokoliv, RET se nezmění, je to společný plán Liberálů i Labour! *Jinými slovy, australské kolektivní šílenství! Cena elektřiny přece roste uhlíkovou daní. To teprve přijde, za poslední léta cena rostla, ale uhlíková daň ještě neexistovala! Mnoho lidí doufá, že Liberálové vyhrají příští volby a vše se zlepší. Doufejme, ale RET a vzrůst cen elektřiny zůstane! RET je problém a je nutné tenhle cíl zrušit. Jediná možnost je protest, v tisku, na internetu a dopisem místnímu poslanci.

Chceme-li se RET bránit, musíme o tom vědět více. RET zavazuje vlády, dnešní i budoucí, k snížení emisí kysličníku uhličitého v atmosféře o 5% do roku 2020. Je to jako sovětská pětiletka. Někdo si vymyslí nesmyslný plán, v komunismu to bylo příslušné politbyro, u nás nevím kdo, asi původně Zelení. V obou případech je cíl pravděpodobně nedosažitelný. V obou případech se politickou mocí přinutí participanty v ekonomii dělat vše možné i nemožné k tomu, aby se nesmyslný plán splnil a to bez ohledu na to, jak to poškodí životní standard obyčejného občana. Pokud budou u moci Liberálové, mají v úmyslu na RET vyplýtvat pět miliard dolarů. K neuvěření, bohužel ano, ale je to tak. V obou případech, sovětském i RET se naprosto nesprávně, a priori předpokládá, že vymyšlený cíl je očividně a bezesporně nádherný a bezpodmínečně nutný. V sovětském příkladě je pochybování o socialismu zločin, v našem příkladě, chceš snad pochybovat o nutnosti zachránit planetu před katastrofou? Ty máš něco proti větrným mlýnům? V obou případech se nikdo neptá obyčejného občana, mne nebo Tebe, milý čtenáři, zda s tím nádherným cílem souhlasíme. Máme sice možnost nevolit ani Labor ani Liberály, ale chceme, aby nám opravdově vládli Zelení?

A tak přicházíme ke kacířské otázce. Proč RET? Protože je nutné snížit emise kysličníku uhličitého. Opravdu? A proč zrovna o 5%, proč ne o 50 nebo jenom o dvě procenta? A proč musíme snížit emise? Protože na tom souhlasí všichni vynikající vědci. Až na to, že to je lež. Jeden nositel Nobelovy ceny za fyziku a asi tak tisíc dalších vědců má vážné pochyby o teorii katastrofáního lidmi způsobeného oteplování. A pokud nepropadneme panice katastrofálního oteplování není důvod k zachování RET. Mimochodem, já osobně nemám nic proti větrným mlýnům ani proti slunečním panelům na elektřinu, dokonce věřím, že je dobré je používat, pokud jsou ekonomicky schopné existence vlastního života. Jsem však proti nesmyslnému plýtvání na cíle, které jsou ideologické a zcela pochybné.

*/Podrobnější informace: The Ruinous Privileges of Renewable Energy, Quadrant July/ August 2012.

About Rudolf Vyborny

Professor Emeritus, University of Queensland, Mathematics Areas of Interest are Real and Complex Analysis, particularly PDE's and the Henstock-Kurzweil integral.
This entry was posted in Australia, Climate Change, Czech, Labour Party, Liberal Party and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>