Bábinčin maršovský valčík

…from the quills of the dead white poets

Petr Křička (1884 – 1948)

Co bys rád, zlatý hošku?

Se mnou tančit chtěl bys trošku?

Nejsem sic už mláda,

ale půjdu ráda,

když tak švarný hoch přišel

pro bábinku svou.

Jenom zvolna, pomaloučku,

musíš tančit, milý vnoučku,

opatrně stoupat,

zlehýnka jen houpat,

abys neznavil příliš

bábinku svou.“

Dávný ten zní mi hovor,

slyším-li valčík Tvůj hrát,

bílý zřím dům tam v klínu hor,

místa, jež měl jsem tak rád,

maršovské rychty kamenné,

pohádky dětství blažené,

domova drahého kouzlo vlídné

z tónů těch cítím zas vát.

http://youtu.be/WwQh42-Pidc

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Culture, Czech, Poetry and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>