Kořeny začátku

 Milan Skarka

Je to snad dáno sklerozou, že v pokročilejším věku přicházejí jednomu na vědomí vzpomínky z daleké minulosti. Pokročilá paměť to zpracovává jako čerstvou událost, ačkoliv rozum to analyzuje jako možnost, která se mohla, ale nemusela přihodit. A zde se naskytá příležitost uplatnění tak zvané poetické licence neboli okrášlení příběhu. Nuž, ať již je tomu tak či onak, následující výparné látky se musí zkapalnit aby se staly stabilnějšími.

Kdyz jsem se v útlém mládí patnácti let vydal do “světa” do Ostravy na chemickou průmyslovku v Žerotínově ulici, byl to pro mě téměř neuvěřitelný krok do neznáma. Nikdy předtím jsem neměl možnost užít si velkoměsta a to všeho, co k tomu patří. Život na vesnici, kde jsem vyrůstal, byl fádní a uspořádan dle rodičovských vidin. Můj první pokus o nabytí “svobody” nastal v létě 1965, což byl jednodenní útěk z domu, který zkrachoval nedostatkem zkušeností, financí a hlavně hladem. Bylo to jenom krátce před odchodem do Ostravy.

Pro nedostatek míst na internátě jsem byl ubytován na kolejích Vysoké školy báňské v Ostravě, kde se svět pro mne okamžitě změnil a minulost nedala žádnou instrukci k nastávajícím zážitkům. Volný režim, tramvaje, hospody a vůbec studentský život zavlál ve vší pestrosti a také krutosti. Škola, studium? Toť byly pouhé rušivé vlivy na realizaci této velkolepé svobody bez závazků. Tato nekontrovatelná volnost byla velice nakažlivá, ale také neúprosná ve svém uplatnění a důsledcích. Když jsem v prvním pololetí přinesl domů vysvědčení s deseti dostatečnými viděl jsem mámu po dlouhé době v slzách a její bolestivý obličej na mne zanechal trvanlivý dojem. Ze zaslzeným zrakem prohlížela mé vysvědčení a najednou vydechla: “no alespoň jednu dvojku”. Po podrobnejším prozkoumání zjistila, že to byla chvalitebná z chování a nářek pokračoval nepříjemnými otázkami. Otec jako správný pedagog mě dal pár facek a bylo po srandě.

Natož, za pár dní přišel oficiální dopis sdělující, že jsem byl z kolejí vyloučen a s podmínečným (milostivým) povolením připuštěn pokračovat ve studiích na průmyslovce. Byl to školník/estébák na kolejích, kterého jsem šikanoval za jeho neschopnost nám poskytnout i ty nejjednodušší služby. Tím, že jsem se napojil na rozhlas po drátě, jímž byl propojen celý ubytovací komplex a vysílal tuto kritiku veřejně, překročil jsem hranici, kterou diktovala předepsaná poslušnost. Školník po tomto vysílání lítal po kolejích jako vzteklý pes mezi ovečkami a hledal viníka. Samozřejmě, že to na mě někdo z pokoje prásknul a školník mě za límec vytáhnul z postele někam do kanceláře, kde se tento ortel sepsal. Byl to proces, ve kterém jsem neměl ani slovo, ani obhajobu. Obviněn, odsouzen a potrestán. Toť byl pouhý začátek mé neslavné kariery v Moravsko-Slezské Ostravě. Bylo to pokřtění akcí, která snad víc než celá průmyslovka ovlivnila moji budoucnost. Otevřel se nový svět s veškerou realitou a slibem zázitků, které čekají na prahu poznání. Protest a trest, autorita a odpor, lidský charakter a zrada. Byla to praktická exkurze tím vším, co je v životě nezbytné. Vlivy té či oné společnosti pracují na lidském charakteru jako sochař na sousoší lidského poznání. V této době jsem začínal chápat smysl života a v jaké společnosti existuji. Byl to obraz pestrý a pln mdlých rysů. Práva jedince značně omezena, strach a zbabělost lidi všeobecně přijatelná; snad i jako mandát uvědomělosti. Toto mě bylo instinktivně nepřípustné, takže veškerá moje energie a “nadšení” se koncentrovalo na výtržnosti. V této době mě nebylo vůbec zřejmé, že tímto se projevuje přirozený odpor k dané situaci, ale s odstupem casu konstatuji, že tento podvědomý protest, ač diskutabilní, byl procesem maturace bez oficiální maturity. Byl jsem jedním z patnácti miliónů, kteří pátrali po svém osudu s proměnlivým výsledkem.

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Communism, Czech, History. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kořeny začátku

  1. Magi says:

    Já měl taky takové problémy a taky je nechal tam pro ně… Možná, že ten estébácký školník ti udělal dobrou službu.

  2. Gazo says:

    To všecko odnes čas..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>