Kupředu levá

 Pavel Jacko

 Že se málokdo pozastaví nad tím, jak Robespierre, Lenin, Hitler, Mao, Whitlam, Pol Pot, Gillard, Obama a jiní méně známí pokrokáři nikdy nechtěli a ti žijící stále nechtějí, abychom se ohlédli zpět, na to, co bylo předtím, a co oni zničili. A ty hory mrtvol! Národní Socialisté mají na svědomí 21 miliónů lidských životů a ti mezinárodní, ke kterým se i ta naše Gillardová pyšně hlásí, 160 miliónů. Nevěřte, že se změnili, že jsou jiní, že jsou s lidskou tváří nebo třeba zrovna s „ekologickou“. Vzpomeňte si.

Kupředu, zpátky ni krok

Hudba Jan Seidl, slova Bedřich Bobek

Už rozvil čas a voní nadějemi
svobody, slunce, prší z oblaků.
|: Vpřed soudruzi, hle, zaslíbenou zemi,
kde už není pánů, ani žebráků
Kde nebe míru nad hlavou se klene,
kde člověk není vlkem člověku.
Vpřed soudruzi k té zemi zaslíbené,
kterou chudák marně hledal od věků

Refrén:
Do houfu v srdce spojme svoji víru,
muž podle muže, podle boku bok,
my dojdeme, my dojdeme!
Je čas, je čas by každý z nás svou paži k dílu zved,
tam, kde se napře síla v jeden ráz, tam se pohne svět!
Do houfu v srdce jeden pevný blok!
Kupředu, levá, kupředu, levá, zpátky ni krok

2. sloka
Ten stranou je, kdo hluchý je a slepý,
kdo nejde s lidem, ten se vrací zpět.
|: Vpřed soudruzi, hle, od východních stepí,
nám už jarní vítr bije do plachet
Teď svorně v práci podejme si ruce
a píseň lidu ať se dotkne hvězd!
Výš pozvedněme prapor revoluce,
proti nepřátelům ocelovou pěst

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in America, Australia, Communism, Election, Socialism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Kupředu levá

  1. Hera says:

    To zpívají disidenti?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>