Co je pravda?

T.G.Masaryk:-

Máme jistotu zvenčí, nebo ze sebe? Anebo z obojího pramene? Co zvenčí, co ze sebe?

Tedy: objektivismus nebo subjektivismus? Objekt se nám vnucuje, určuje našim myšlenkám postup a podává našemu chtění předměty. Fantazií a rozumem můžeme tyto dané prvky spojovat a oddělovat, látky dané přírodou můžeme ve svých laboratořích analyzovat a syntetizovat, ale – tvořit a stvořit nedovedeme.

Netvoříme z vlastní vůle skutečně pranic? Vždyť přece vůči danému světu nejsme jen pasivní, ale také aktivní a velmi aktivní – a ta naše aktivita že by nebyla vlastně než pasivitou? Co je to naše stálé a věčné hledání a hloubání? Nejsme snad přece jen bohové, alespoň malí bohové, polobohové – a had v ráji měl přece jen pravdu?

Či má pravdu Hume? V přírodě poznáváme nebo alespoň tušíme řád, pevný, odvěký – odkud je? A nepoznáváme právě tak pevný řád svých myšlenek, citů a chtění?

Všechny naše pojmy, veškeré naše vědění, všechno naše konání tíhne k jednotě, není to nahodilá směsice jednotlivých myšlenek, přání, citů a konání, ale je v tom soustava a souvislost – odkud se vzala? A jestliže tuto ucelenou soustavu vnitřního duchovního světa tvoříme sami – z čeho ji tvoříme a jak? Nedává objekt některé prvky, a které? A jak je to s otázkou po jistotě? Je jisté to, co se nám dává zvenčí? Je jisté to, co tvoříme sami? A jestliže jisté – co je jistější? Vidím přece, že se mýlím, jednou smysly, jednou rozumem. Začínám pochybovat, ale ten pevný objektivní řád mě mate v mých pochybnostech, mate mě v nich řád mého ducha, ta zvláštní celost poznatků a účelnost mého chtění a konání. Pochybovat a jen pochybovat, popírat a jen popírat nedovedu – musím něco uznat a uznávám, musím věřit a důvěřovat.

 Naše doba, 1896

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Philosophy and tagged , , . Bookmark the permalink.