Bolševismus

T.G.Masaryk:

Lenin prohlašuje svůj komunistický program za pravý marxismus. Nemluvím o oprávněnosti bolševismu. Jenom podotýkám, že to není komunismus, ani socialismus. Jsou to v mase nevzdělaní chudáci, kteří nemají potuchy o administrativě státu, je to analfabetický absolutismus. Kdo se v tom jen trochu zamyslí, pochopí, že bolševismus, zvláště pak ruský, je docela něco jiného než to definitivní stadium sociálního vývoje, které Marx označoval za komunismus, mající překonat kapitalismus. U nás v Československu jsme my, zakladatelé republiky, ubili zárodek bolševictví tím, že jsme se rozhodně dali na cestu sociálních reforem.

Cesta demokracie, 1933

Bohužel ne na dlouho.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Communism, Czech and tagged , , . Bookmark the permalink.