Bolševismus

T.G.Masaryk:

Lenin prohlašuje svůj komunistický program za pravý marxismus. Nemluvím o oprávněnosti bolševismu. Jenom podotýkám, že to není komunismus, ani socialismus. Jsou to v mase nevzdělaní chudáci, kteří nemají potuchy o administrativě státu, je to analfabetický absolutismus. Kdo se v tom jen trochu zamyslí, pochopí, že bolševismus, zvláště pak ruský, je docela něco jiného než to definitivní stadium sociálního vývoje, které Marx označoval za komunismus, mající překonat kapitalismus. U nás v Československu jsme my, zakladatelé republiky, ubili zárodek bolševictví tím, že jsme se rozhodně dali na cestu sociálních reforem.

Cesta demokracie, 1933

Bohužel ne na dlouho.

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Communism, Czech, History, Politics, Socialism and tagged . Bookmark the permalink.