Demokratizace vzdělanosti

T.G.Masaryk:-

 Věda usiluje o všeobecný souhlas tříd, názorů a lidstva, ale tohoto souhlasu se dosahuje jen logickou a pedagogickou cestou: nová filozofie se stala brzy filozofií osvícenskou. Popularizace vědy je velkým úkolem novodobého osvícenství, všeobecné školní vzdělání klade stále vyšší a vyšší požadavky. Jestliže Engels prohlásil dělníky za nástupce německé klasické filozofie, musíme to ovšem přijímat cum grano salis. Fakticky je nová doba charakterizována nikoli univerzitami, nýbrž tím, že byla zavedena všeobecná školní povinnost. Moderní filozofii a vědu nesmíme ztotožňovat s učeností. Demokracie žádá, aby všichni mysleli a pozorovali, demokracie se zakládá na myšlení a pozorování.

 Rusko a Evropa, 1913

 Není tedy asi divu, že to, co se ze servačnosti pokládá za demokracii, jí již dávno není. Myšlení bolí a tudíž se mu vyhýbáme, a místo pozorování světa kolem nás, pozorujeme jen to, co nám manipulátoři předkládají na televizních obrazovkách.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Philosophy and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>