Habsburkové

T.G.Masaryk:-

 Habsburkové nebyli nadarmo po staletí německými císaři. Osvojili si středověkou imperialistickou ideu a pokračují v ní, i když se německého císařství formálně vzdali; sloužili oddaně církvi, užívajíce náboženství pro své dynastické cíle. Habsburkové vedli a provedli protireformaci s pomocí dragounů a jezuitů; „Geistesmörder“, nazval metternichovský a bachovský režim jeden z největších rakouských (německých) spisovatelů. Sám papež nedávno přiznal, že pracuje k tomu, aby si zachoval poslední veliký katolický stát. Klerikalismus je vůdcem rakouského imperialismu, obráceného proti pravoslaví v Rusku a na Balkáně. Politicky byl celý režim Františka Josefa založen na tomto klerikálním imperialismu; Franz Ferdinand se svým „Grossösterreich“ se od něho lišil jen svou taktikou, kterou jeho spojenci prohlašovali za „pevnou vůli“.

 Nová Evropa, 1917

O tom, jestli by nerozbité Rakousko-Uhersko bylo schopno oponovat nacismu a komunismu se debatuje dodnes. Nicméně, i metternichovské a bachovské režimy byly téměř rájem svobody, v porovnání s těmi, které panovaly skoro šedesát let až do 1989.

It is TGM’s birthday. Last year we published Masaryk today; it’s still worth reading.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, History and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Habsburkové

  1. Hatsburg says:

    I missed the first part, but “Masaryk today” is good.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>