Třídní boj

T.G.Masaryk:-

Vzájemný poměr lidí a tříd je do značné míry spravován také rozumem. Tvrdím, že dnes a již dávno mnoho hlav přemýšlí o stavu společnosti a o její budoucnosti hodně intenzívně a upřímně a že také tyto myšlenky mají patrný vliv. Tvrdím, že například i dělník si je vědom toho, že má do značné míry se svým zaměstnavatelem totožný zájem. Na jedné straně sice dělník, zejména je-li třídně uvědomělý, hájí proti zaměstnavateli energicky svůj prospěch, na druhé straně však také počítá a ví, že jejich zájem je také společný.

Velké epochy lidstva nejdou za sebou jako absolutní protivy a také třídy nejsou od sebe odděleny absolutně. Ve společnosti je mnohem více lásky a solidarity, než připouští Marx, a smíme doufat, že tato solidarita bude sílit. Marx upadá do krajnosti, rozděluje-li celou společnost na andělskou levici a ďábelskou pravici – člověk není ani anděl ani ďábel, nýbrž bytost uprostřed mezi oběma.

 Otázka sociální, 1898

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Socialism and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>