Pohár k zemi padá

…from the quills of the dead white poets

 

František Gellner (1881 -1914)

 

Miloval světa divy,

 moře, ledovce, ženy,

 pohled náš roztoužený,

 lačný a divý.

Požárem plálo to v hlavě,

 a vášeň zmítala těly.

 A naše ruce se chvěly

 nedočkavě.

Krvi má, proč jsi kdys vřela?

 Touho, pročs vyletěla?

 Duše má, jak jsi zcela

 zapomněla, cos chtěla!

Hledí oči v dny příští

 chladny, lhostejny, němy.

 A pohár padá k zemi

 a pohár se v střepiny tříští.

 

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>