Naděje

  Pavel Jacko

 Dokud dýchám, doufám/dum spiro, spero. Tohle latinské přísloví mi přišlo na mysl, když jsem se svým známým diskutoval o současné australské politické a hospodářské situaci. Chtěl jsem ho ukonejšit, a protože v našem věku mluvit o dýchání není příliš optimistické, tak jsem řekl něco jakoještě zbývá ta naděje. Posléze se mi v hlavě točiloještě zbývá za šesták naděje. To jsem již neřekl, nebyl jsem si jist. Ale měl jsem pravduviz níže.

 Než Kevin Rudd provedl svůj palácový převrat, lid doufal, že ve volbách 14.září bude Julinka Gillardová vyhozena na tlamičku, a Liberal/National partaj, přes všechny své chyby, politicky korektní předposranost a do kostí zažranou neschopnost, alespoň zpomalí ekonomický skluz. Na to jsou ty polokonservativní strany dobré. Bohužel, lid krátkou paměť, kratší nežlež nohy, a v to bezprincipiální Labor a lhář Rudd doufají. Mockrát se jim to již povedlo.

 Zadluženost Austrálie je již nyní legendárníne v absolutních číslech, ale proto, že jako jediná země s bezprecendentním růstem vývozu nerostných surovin, se dokázala tak zadlužit. Řekové musí kroutit hlavou a děkovat Dionýsovi, že na neseslal nějakého Ruddopouluse a Gillardii. To by byli ve skutečném srabu.

Jak velký je náš skutečný dluh, se dozvíme někdy v blízké budoucnosti. Předpokládám, že to bude obdobné jako s oficiálními a skutečnými čísly nezaměstnanosti. Oficiálně, v červnu 2013 bylo v Austrálii 5.5procent nezaměstnaných. Podle Ray Morgan Research to bylo 9.7%. Když se připočte tzv.under-employment (politicky zkompromitované Australian Bureau of Statistic nepočítá za nezaměstnané ty, kteří pracují hodinu týdně, a ty, kteří pracují zadarmo v rodinných podnicích) je to 18.9procent.

Možná, že něco zdědíme po nějaké neznámé pratetě, nebo

 

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Australia, Czech, Election, Finance and Economics, Labour Party, Liberal Party, Socialism and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Naděje

  1. Monika says:

    Peníze nejsou a nebudou.

  2. Na Varte says:

    Koalice nespraví celosvětovou ekonomiku. Bude to bolet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>