Mladému slunci

…from the quills of the dead white poets

 

Karel Toman (18771946)

 

Mladému slunci nahá zem

 prudce se oddávala v březnu

 a tiché hlasy slyšel jsem:

 ztratil jsem klíč a již ho nenaleznu.

V úvalech loňské listí tlí

 a pod ním pučí květy v březnu.

 Já chorý, zcizený a mdlý,

 míst nepoznal, kudy jsme šli.

 Ztratil jsem klíč a již ho nenaleznu.

 

 Jak chvěla se tvá ruka v mých

 v ten mlžný večer v březnu!

 Den spravedlivý přišel, stih

 mě zamlklý soud očí tvých.

 Ztratil jsem klíč a již ho nenaleznu.

 

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>