Všichni mi lhali

 

…from the quills of the dead white poets

czech_flag_small

František Gellner (1881 -1914)

Všichni mi lhali, všichni mi lhali,

blázna si ze mne dělali.

Přede mnou citem se rozplývali,

a zády se mi vysmáli.

Žurnály, básníci, učenci lhali,

po léta za nos mě vodíce,

muži mi lhali, a ženy mi lhaly.

Ženy, ty lhaly mi nejvíce.

Srdce mé stále po lásce prahne,

nikomu však již nevěřím.

Když někdo ke mně ruce své vztáhne,

ustoupím bojácně ke dveřím.

Řek bych, že všechno ztraceno v žití,

žití je však tak záhadné!

Klidný jsem, mohu-li pivo své píti.

Hořící tabák nezchladne.

Touha má bloudí těkavě světem,

a já popíjím v úzkých zdech.

Co je mi po tom, budu-li dětem

cestou k domovu na posměch!

Propil jsem peníze, na dluh pít budu.

Šťasten, kdo propije boty své!

Zřím oknem krčmy ven v rozmoklou půdu.

Podzim ze stromů listí rve.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Všichni mi lhali

  1. Lojza says:

    To se dá čekat, zejména od ženských.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>