Drobky pod stůl hází nám osud

 

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)

czech_flag_small

Drobky pod stůl hází nám osud,

ostatní vše je nicota.

Alkohol ještě je! Holky jsou posud!

Jsou ještě radosti života!

tatoo.girlŽena jak žena. V životě vraku

konečně jedno vše bude ti.

Jedna ubíjí něhou svých zraků,

druhá jedem svých objetí.

Šetřiti léty, jež nemají ceny,

v tom velká moudrost nevězí.

Dobré je opium, alkohol, ženy,

schází-li schopnost k askezi.

Askety vycházeti vidím

z téhož jak já na svět názoru,

stejně jak oni nenávidím

rozumy dobráckých pastorů.

Jsem smutný mládenec, rouhavý cynik,

v rozpuku mládí zhořkl mi svět,

v ovzduší krčem a v zápachu klinik

vypučel písně mé jedový květ.

Děkuji bohu a děkuji čertu

za plaché chvíle prchavý dar.

Života číši jsem naklonil ke rtu,

piji z ní smutek a bolest a zmar.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Culture, Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Drobky pod stůl hází nám osud

  1. Jan Krátký says:

    Kde jste to vyhrabali?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>