Po nás ať přijde potopa!

 

…from the quills of the dead white poets

 

 czech_flag_small

 František Gellner (1881 -1914)

Vy dobří hoši, co jste vyšli bořit

se vzdorem v srdcích, s pěstí sevřenou,

 co lidstvu nové ráje chcete stvořit,

 vám zpívám píseň na rozloučenou.

Můj vzdor se zchladil volnou sprchou času,

 rez s pochvou srostil meče rukojeť.

 Brutální, zpěvnou, lehkovážnou cchasu

 v svém srdci si zamiloval teď.

Mí přátelé se v sympoziích baví,

 by zase zítra klesli do bídy.

 Navečer z loží zvedaje hlavy

 se v duchu těší: Diem perdidi.

painted-woman.roseSe zbožnou úctou nelíbají holku,

 je nevábí zjev plodných samiček.

 V kavárnách nočních u politých stolků

 jsou rytíři pochybných dámiček.

 Mám za přátele marnotratné muže.

 Z nás každý rád svou hřivnu zakopá.

 My do svých vlasů vplétáme si růže,

 a po nás – – ! což – ať přijde potopa!

 

 

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry, Socialism and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Po nás ať přijde potopa!

  1. Botanik says:

    Velice dobře napsáno a právě včas.

  2. Monika says:

    Stále relevantní!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>