Les

…from the quills of the dead white poets

Fráňa Šrámek (1877 -1952)

 czech_flag_small

Kyj v pravé ruce, v levé mladou krásnou ženu,

jež vínem smíchu třísní jalovčí a mech,

tak potkám já tě zas, hruď rozhalenu,

kyj křikem pozdravím a zpěvem uctím ženu

a s vámi třetí dám se v lehkonohý běh.

Tu zkrásní úsměv tvůj jak čerstě trysklý pramen

a kyjem o vzduch udeříš jak v slavný zvon -

a žena, všechny bohy vábíc do svých ramen,

v med lesní sládnouc, uzrávajíc v plamen,

šíp vyšle nejsladší, své touhy zpěv a ston.

Utančen vámi, až v rokyt pak se k spánku schýlím,

dva kosy zavoláš, bys s nimi tiše hrál.

Pokyneš ženě. Šeptne v sny mé, nazve mne svým milým.

A obláčkem pak zajde letním, bílým,

až vzbudím se, bych na ni krásně vzpomínal . . .

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Culture, Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>