Bláznění vjelo do párů

…from the quills of the dead white poets

 František Gellner (1881 -1914)czech_flag_small

 Bláznění vjelo do párů

a v hudby potrhlou notu.

Sál byl pln kouře a výparů

piva a lidského potu.

V kole jsem pobyl jen krátký čas.

K tanci mi scházejí vlohy.

Hrubci mi šlapali – sper je ďas -

na revmatické nohy.

dog.beer

Svou holku vzal jsem za ruku,

vyvedl ji z divého ruchu.

Šli nalokat se v noční tmu

trocha čerstvého vzduchu.

A když jsme z hospody vyšli ven,

k sobě jsem přitisk ji prudce.

Dech ve vášnivý přecházel sten,

chvět se nám počaly ruce.

Vysokou zdí byl obehnán dům.-

Přemilosrdný Bože,

jakés to stvořil milencům

tvrdé svatební lože!

About Avadoro Worden

Iconoclast
This entry was posted in Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>