Už se mi k smrti protiví

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)czech_flag_small

Už se mi k smrti protiví

ve svých citech se nimrat.

Už se mi k smrti protiví

bolestí svou se šimrat.

Nejlépe bylo by přetrhnout

všechna pouta a svazky,

minulost svoji zavrhnout,

zříci se poslední lásky,

cynickým smíchem zabušit

v marnou ješitnost svoji,

stesk svého srdce přehlušit

bouřemi, bídou a boji.

Nejlépe bylo by vzdálit se

a nikdy se nenavrátit,

svým bližním a nejbližším ztratit se

a sám sobě se ztratit.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>