Píseň

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)czech_flag_small

Vím, skepse má je příliš tvrdá

a mysl má je příliš hrdá,

a výsměch zlý a rouhavý

extáze moje otráví.

Rád v noci bdím a ve dne dřímám

a paradoxní názory mám.

Své lásky k zášti přinutím

a přátele si znechutím.

Je pro mne málo směrodatný

soud bližních dobrý jako špatný.

Včas pole svá si pokosím.

A o pohřeb se neprosím.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Culture, Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>