Prosinec

…from the quills of the dead white poets

Fráňa Šrámek (1877 -1952)czech_flag_small

Po sněhu půjdu čistém, bílém,

hru v srdci zvonkovou.

Vánoční země je mým cílem.

Až hvězdy vyplovou,

tu budu blízko již. A bude ještě blíž,

až lesní půjdu tmou.christmas-trees.snow

Tu ztichnu tak, jak housle spící,

a malý náhle, dětinný,

a v rukou žmole beranici,

včarován v ticho mýtiny,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,

svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jakby z chléva,

v němž vůl a oslík klímají,

světýlka stříknou z prava, leva,

noc modrá vzlykne šalmají,

tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,

snad pastýři mne poznají . . .

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Christianity, Czech, Poetry and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>