Balada pro každý den

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)czech_flag_small

Dlouhý žal a krátký den

jidášsky zří do oken.

Tisíc lží jsem slyšeli,

podlostí sto viděli -

mlčíme a pohrdáme.

Bledé ticho kolem nás.

Přítel dýchá, přítel zhas.

Vidělas ty žluté ruce

spjaté v křečovité muce?

V modrých očích dítěte

život mrtvým vykvete.

Nový život, nový den,

mladou láskou vykouzlen.

Věříme a pohrdáme.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>