Rád věděl bych, proč právě nyní vzkvétá

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)

Rád věděl bych, proč právě nyní vzkvétá

v mé duši smutek s chladným podzimem.

Nevím přec, proč bych litovat měl léta

jež nezažehlo ohně v srdci mém.

Večerní mlha lehla na dláždění.

A připadá mi všecko jako sen,mirush

ty hlasy, jejichž zvuk mi známý není,

ty cizí tváře v záři luceren.

A cítím, kterak zvolna v duši moji

nového cosi teskně vstoupilo

jako vzpomínka, jež přesnosti se bojí,

vzpomínka na něco, co nebylo:

Na něžná slova, kterých neslyšel jsem,

na teplo krbu, jež mne nehřálo,

na všechno, o čem snad kdys přemýšlel jsem,

co se však nikdy skutkem nestalo.

Na souzvuk srdcí, jenž mě nedojímal,

na věrných rukou vřelé soužití,

na duše klid, který mne neobjímal

a po kterém jsem přestal toužiti.

Na krásu jara, kterou nepoznal jsem,

na jeho snů a touhy sladký hlas,

na mladé dívky, které nelíbal jsem

v záchvatech něhy dlouhý, měkký vlas.

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>