Noc byla. Usnout nemoh jsem.

…from the quills of the dead white poets

František Gellner (1881 -1914)czech_flag_small

Noc byla. Usnout nemoh jsem. To z míry

by jistě přivedlo i mudrce. -

Škoda, že v mládí ztratil jsem skvost víry

a nemohu si zaklít od srdce!

Noc byla věčná jako hloupost lidská

a jako život byla zoufalá.

V hlubokém tichu píseň elegická

na struny srdce hořce zahrála.

Peřinu shodil jsem, své šaty zvedal

jsem ze země a byl jsem brzo v nich.

Chvíli jsem v kapsách marně sirky hledal.

Pak zaskřípěl klíč v dveřích domovních.

Manželé řádní u manželek spali,

mír tichých srdcí vanul nad nimi.

V hospodách ještě politizovali

muži se zájmy všeobecnými.

Přivřel jsem oči. V dálné výši slyšet

údery křídel bylo příšerné.

Z moudrých a známých předpokladů vyšed,

jsem viděl jak je všechno titěrné:

boj o život a blaho jednotlivce,

za ideální statky národa

hrdinný čin, psí něžnost k dívce,

umění, syfilis a svoboda.

Z bordelů zněly ke mně hlasy ženských,

vábících smíchem vilné samečky.

Jak prapor míru z oken kasárenských

komisní bělaly se podvlečky.

Z města jsem vyšel. Šel jsem podle řeky,

a vrby chtějíce mne poděsit

volaly na mne posměšnými skřeky:

Příteli, bratře, pojď se oběsit!

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech, Poetry and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>