Nekrolog

czech_flag_small

RUDOLF VÝBORNÝ5. února 2016

Je smutné, když zemře někdo známý, a ještě smutnější, byl-li to člověk blízký. Zasloužilý profesor Rudolf Oldřich Výborný zemřel ve spánku ve svém domě v Kenmore, Brisbane ve věku 87 let.

R.O. Výborný se narodil 3.července 1928 v Praze, vystudoval matematiku na Karlově univerzitě a pak působil v Československé akademii věd. V roce 1966 se dostal do Austrálie, přesněji na univerzitu v Adelaide, odkud pak v roce 1968 přešel coby profesor na University of Queensland, kde se později stal i děkanem matematické fakulty. Mezitím, trochu zázrakem a trochu neschopností socialistické byrokracie, za ním mohla přijet jeho žena a dva synové.

Matematika byla jeho život. Od roku 1956 publikoval více než sedmdesát odborných článků a knih; a tzvVyborny theoremse vyučuje na vyšších vysokoškolských stupních. Při odchodu do penze byl odměněn titulemProfessor Emeritus.

Byl členem Československého klubu v Queenslandu a po svém odchodu na víc než zaslouženou penzi členem aktivním. Žabomyší spory po plyšové revoluci však vedly k jeho vyloučení. Stal se tedy spoluzakladatelem Sdružení Čechů v Austrálii a do své smrti jeho členem.

Profesor Výborný psal také česky pro Noviny a byl spoluzakladatelem internetového Fog of Chaos www.fogofchaos.com, kde se jeho články (česky i anglicky) stále dají snadno najít. Před pár lety přestal Rudolf psátdomnívám se, že částečně kvůli pesimismu vyplývajícímu z jeho přísné logiky a částečně kvůli pomalu se hromadícím zdravotních problémů.

Znali jsme se dlouho, ale náš častější vzájemný styk nastal, když jsem pověsil právničinu na hřebík. Byli jsme spolu několikrát na rybách, jejichž chytání jsme zas tak moc vážně nebrali, víceméně jen jako záminku sedět na skládacích židličkách, dýchat slaný vzduch, diskutovat, koukat na moře a popíjet dobré víno. Ale skoro pravidelně jsme se vzájemně navštěvovali na oběd, který se povětšinou protáhl na šest, sedm i osm hodin. Debatovali jsme o všem od nešťastné kanalizace (povodně) v Brisbane po vzdálený konec Mléčné dráhy, což - zejména ty kanály - vedlo k politice a politikům. Občas umírňoval dotazy jakoAle je pro to nějaký důkaz?(Ne, ale když to smrdí jako korupce…)

Diskutovali jsme o filosofii, vaření, náboženství, umění, politice australské i vzdálené, feminismu, enologii, o tzv. lidstvem zapříčiněném celosvětovém oteplování, o již téměř povinné homosexualitě, o žurnalismu, etice, socialismu, zkorumpované vědě, o mírumilovném islámu, o lidské závistivosti a chamtivosti, o ekonomii, právu, psychologii atd. Ale poměrně často také o úpadku vyučování na všech stupních. Jeho filipiky proti bezpáteřnosti mnohých jeho akademických kolegů jsem mohl doplňovat svými vzpomínkami na bývalé kolegy právníky, zatímco na jeho, z ohledu na mou neznalost ne příliš časté výlety do matematiky, jsem mohl reagovat jen moudrým přikyvováním.

Zdálo by se, že jak je život, zejména ten lidský, chaotický, tak je matematika rigorózní. Možná ne tak úplně. Rudolf uklidňoval,Člověče, v matematice také mnoha věcem nerozumíš, ale časem si na to zvykneš.

Nejvyšší uznání, jakého jsem schopen bez otřepaných frází: Rudolf Výborný byl slušný člověk, člověk, jakých je čím dál tím míň. A jak se mně někdy v prázdné hlavě honí myšlenky, ptám se sám sebeco na to asi řekne Rudolf? A pak mi dojdebohužel nic.

Publikováno také v Novinách 6-3-2016

About Paul Jacko

Jacko was born in Czechoslovakia not long before the communist putsch in February 1948. He studied industrial chemistry there and left in 1969 for Australia, where he became a lawyer and established his own practice. He has now retired and beside hunting, fishing, camping, prospecting and playing golf he amuses himself by writing.
This entry was posted in Czech and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>